สภาพัฒน์ หั่นจีดีพีปี’67 โตเหลือแค่ 2.7% ชี้มาจาก 2 ปัจจัยใหญ่

ตลาดนัด-JJ
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

สภาพัฒน์เผย จีดีพีไตรมาส4 ปี’66 โตแค่1.7% พร้อมปรับลดประมาณการจีดีพี ปี’67 โตเหลือ 2.7% จากเดิมคาดโตที่ 2.7-3.7%  ชี้มาจาก 2 ปัจจัยหลัก เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจจีน “ห้องค้ากสิกรไทย” ชี้บาทอ่อนทันที หลัง สศช.ประกาศจีดีพีไตรมาส 4 ขยายตัวต่ำกว่าคาดมาก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2566 ขยายตัวที่ 1.7% ต่อปี หดตัวเล็กน้อย 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) ขณะที่ทั้งปีขยายตัวได้ 1.9%

โดย สศช.คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัวในช่วง 2.2-3.2% (ค่ากลางการประมาณการที่ 2.7%) จากเดิมคาดโตที่ 2.7-3.7% ต่อปีหลัก ๆ มาจาก 1.เศรษฐกิจโลก มีความเสี่ยง จากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 2.เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัญหาภายใน จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการส่งออกไทย

ส่วนเศรษฐกิจไทยภายในประเทศ ตัวเลขยังคงขยายตัวได้ดีอยู่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจาก 1) การกลับมาขยายตัวของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลก 2) การขยายตัวในกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ 3) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

นางสาวกฤติกา บุญสร้าง ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน อาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ขยายตัว 1.7% ต่อปี (YOY) (-0.6% QOQ SA) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.6% YOY จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.5% YOY เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว -3.0% กระทบภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง แม้การส่งออกสินค้าและการบริการขยายตัว โดยรวมปี 2023 จีดีพีไทยขยายตัว 1.9% YOY น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 2.2% YOY

นอกจากนี้ สศช.คาดการณ์จีดีพีไทยปี 2567 ที่ 2.2-3.2% ลดลงจากเดิมที่ 2.7-3.7% โดยคาดการณ์การส่งออกขยายตัว 2.9% การใช้จ่ายและการลงทุนเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่องที่ 3.0% และ 3.5% ตามลำดับ จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 35 ล้านคนในปีนี้ พร้อมคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 0.9-1.9% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ต่อจีดีพี

“หลังตัวเลขจีดีพีออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าทันที 0.21% โดยไตรมาส 4 ปี 2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมาก” นางสาวกฤติกากล่าว