ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 3 วันสุดท้าย มูลหนี้รวม 10,900 ล้าน

ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ออนไลน์ debt.dopa.go.th

ปลัด มท.เผย เหลือเวลารับลงทะเบียนหนี้นอกระบบอีก 3 วัน หลังครบ 89 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 148,666 แสนราย มียอดหนี้นอกระบบรวมกว่า 10,900 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,491 ราย มูลหนี้ลดลง 743 ล้านบาท ย้ำปิดรับลงทะเบียน 29 ก.พ. 2567 นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่ 89 โดย เมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 148,666 ราย มูลหนี้รวม 10,900.200 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 123,241 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 25,425 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 120,162 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,234 ราย เจ้าหนี้ 9,824 ราย มูลหนี้ 997.801 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,979 ราย เจ้าหนี้ 5,699 ราย มูลหนี้ 410.759 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,465 ราย เจ้าหนี้ 4,461 ราย มูลหนี้ 362.533 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,157 ราย เจ้าหนี้ 4,273 ราย มูลหนี้ 452.375 ล้านบาท
  5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,183 ราย เจ้าหนี้ 3,097 ราย มูลหนี้ 391.419 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 245 ราย เจ้าหนี้ 245 ราย มูลหนี้ 14.854 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 352 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 24.108 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 397 ราย เจ้าหนี้ 312 ราย มูลหนี้ 17.576 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 470 ราย เจ้าหนี้ 345 ราย มูลหนี้ 20.767 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 486 ราย เจ้าหนี้ 396 ราย มูลหนี้ 27.961 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,412 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,491 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,493.141 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,749.168 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 743.973 ล้านบาท

และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 482 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว 290 คดี ใน 40 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นหนี้นอกระบบ เพราะต้องชำระดอกเบี้ยสูงมากและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีกระบวนการวิธีการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงโหดร้ายทารุณ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ปัจจุบันมีประชาชนที่มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การติดตามเพื่อเชิญมาไกล่เกลี่ยหนี้ได้ยาก

ซึ่งเราพบว่าเป็นข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพ มีลูกน้องที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกไปปล่อยเงินกู้ตามตลาด ตามชุมชน ทำให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงชื่อเล่นของเจ้าหนี้ ซึ่งใช้วิธีการทวงหนี้แบบเดินเก็บตามตลาด หรือในที่ที่ลูกหนี้ทำมาหากินอยู่

ในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาทางจับกุมต่อไป โดยข้อมูลรายละเอียด อาทิ รายชื่อและสถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปปล่อยกู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการปล่อยกู้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงได้ส่งข้อมูลการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งสำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ยังเหลือเวลาอีก 2 วัน ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-Site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง