ตลท. เปิดตัวกระดานเทรด “LiVE” หนุนสตาร์ตอัพ-เอสเอ็มอีร่วมระดมทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวกระดานเทรด “LiVE” แพลตฟอร์มที่สร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแหล่งเงินทุนแบบ Crowdfunding สำหรับสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอี ผนึกองค์กรพันธมิตรกว่า 18 แห่งเสริมความแข็งแกร่ง ล่าสุด 8 บริษัทระดมทุนในแพลตฟอร์มนี้แล้ว คาดภายในสิ้นปี 61 นี้ผู้ประกอบเตรียมเข้าอีกกว่า 50 แห่ง

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยถือหุ้น 99.99% เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter : OTC) แก่ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอี โดยนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการพัฒนา “LiVE” แพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจและสะดวกต่อการขยายบริการเชื่อมต่อพันธมิตรในอนาคต

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอีพร้อมเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์มแล้ว 8 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ผู้ให้บริการ Personal Storage ให้บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัว 2.บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต Cereal จากข้าวไทย ที่มีโภชนาการสูง น้ำตาลน้อย

3.บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์ 4.บริษัท บุ๊คโดส จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์5.บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสารพัดประโยชน์ในการให้บริการครบวงจร รวมทั้งเชื่อมการสื่อสารในโครงการที่อยู่อาศัย 6.บริษัท Smart Health Care จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน

7.บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน 8.บริษัท HandiGo จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบริการรถรับ-ส่ง เช่ารถ ไกด์นำเที่ยวให้แก่โรงแรมและบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลาย และภายในสิ้นปี 2561 นี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการอีกกว่า 50 บริษัทแสดงความสนใจเข้าระดมทุน โดยจะเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ด้านผู้ลงทุนมีกองทุนในรูปแบบ Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินและมีประสบการณ์ในการลงทุน

“สำหรับคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย และมีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาทหรือมีผู้สนับสนุนหากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ลงทุนสถาบัน 2) กิจการเงินร่วมลงทุน 3) นิติบุคคลร่วมลงทุน และ 4) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี”

นางเกศรา กล่าวว่า เป็นโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจด้วยการสร้าง startup ecosystem อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเข้าสู่การระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอีที่เริ่มเติบโตและขยายธุรกิจ จนถึงการเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้เปิดให้รายย่อยเข้ามาลงทุน

เชื่อมั่นว่า “LiVE” แพลตฟอร์มจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นช่องทางให้สตาร์ตอัพและเอสเอ็มอีที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาดแต่ยังขาดโอกาสทางการเงินในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและขยายฐานลูกค้าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจฯ ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนตามคุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้เลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต


ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันนโยบาย การบ่มเพาะธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย บ. บัวหลวง เวนเจอร์ส บ. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล บ. กรุงศรี ฟินโนเวต บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีประสบการณ์มาช่วยแบ่งปัน แนะนำ รวมถึงมองหาโอกาสร่วมธุรกิจ นอกจากนี้ยังร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดการอบรมทั่วประเทศถึงการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ