กรมบัญชีกลาง คาด “ข้าราชการรุ่นใหม่” สมัครใจรับเงินเดือน 2 งวดเพิ่มมากขึ้น

กรมบัญชีกลาง เงินเดือน ข้าราชการ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผย ยอดข้าราชการเลือกรับเงินเดือน 2 งวดกว่า 9,000 คน จาก 1.3 ล้านคน เชื่อต่อไปจะเข้าร่วมมากขึ้น มองอาจเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ข้าราชการเด็กรุ่นใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ในรูปแบบสมัครใจ เพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

โดยปัจจุบัน มีข้าราชการเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ราว 9,000 คน จากจำนวนข้าราชการประจำทั้งหมด 1.3 ล้านคน และลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ จำนวน 140 คน จากจำนวนทั้งหมด 40,000 คน

“จำนวนตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนว่านโยบายดังกล่าวดีหรือไม่ดี แต่อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเงินของราชการ ที่ส่วนใหญ่มีบิลที่ต้องชำระในช่วงสิ้นเดือน โดยเชื่อว่าในระยะต่อไปจะมีข้าราชการและลูกจ้างเปลี่ยนมาขอรับเงินเดือน 2 รอบมากขึ้น และต้องดูว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาในระบบราชการจะเลือกรับเงินเดือนรูปแบบใด ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายเป็นจ่ายเงินเดือน 2 รอบอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนในระบบตอนนี้แต่ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่หรือไม่” นางแพตริเซีย กล่าว