“การบินไทย” นัดประชุมผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเรื่องฟื้นฟูกิจการผ่านออนไลน์ 8 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1มิ.ย.2563 บมจ.การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมายC บนหลักทรัพย์ ของบมจ.การบินไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง ขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลมละลายกลางในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และศาลมละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริบัทฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น บริษัทฯกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนเละบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่8 มิถุนายน 2563 เวลา14.15 น.ถึง 15.00 น.
โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือออนไลน์ สามารถรับชมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or th/streaming(cupdate)
2. YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.youtube.com/user/setgroupofficial)


พร้อมกันนี้บมจ. การบินไทย ได้มีการแจ้งเรื่อง การเต่งตั้งกรรมการอิสระ จากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 11/2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯมืมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นกรรมการอิสระ
2. แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการอิสระ
3. แต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
3. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย
4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
5.นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
7. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
8. นายวัชรา ตันตริยานนท์
9. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ