เจ้าหนี้บินไทยฟัง! ชาญศิลป์ อัดคลิปแจงศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน 17 ส.ค. นี้

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย

วันที่่ 7 สิงหาคม 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้ ศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลฯจะพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1.การบินไทยควรได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ 2.ควรตั้งผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอหรือไม่ อย่างไรก็ดีขอเรียนย้ำว่าวันที่ 17 ส.ค.2563 ศาลจะยังไม่พิจารณาเจ้าหนี้แต่ละรายว่าจะได้รับชำระหนี้เท่าไร และเมื่อไหร่ เพื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับทราบโดยทั่วกัน หากเจ้าหนี้รายใดสงสัยในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของศาลล้มละลายกลางหรือกรมบังคับคดี

ส่วนขั้นตอนเกี่ยวกับการกำหนดว่าใครเป็นเจ้าหนี้เท่าไหร่ ตลอดจนวิธีการชำระหนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้วเท่านั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 17 ส.ค.2563 ไปแล้ว หากศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนเร็วเท่าไหร่เจ้าหนี้ทุกท่านก็จะได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการได้รับชำระหนี้จากแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนจะต้องเป็นผู้ศึกษาจัดทำและหารือร่วมกับเจ้าหนี้ต่อไปเร็วเท่านั้น

เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ต้องเข้ามาใช้สิทธิต่างๆ หลังวันที่ 17 ส.ค.2563 ซึ่งขั้นตอนชั้นจัดทำแผนและการลงมติของเจ้าหนี้ในแผนนี้พวกท่านจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมฟื้นฟูแนวทางในการชำระหนี้ต่างๆ ต่อไป

“ผมมั่นใจว่าคณะผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอชื่อ ประกอบไปด้วยบริษัท EY และกรรมการของการบินไทยอีก 6 ท่าน รวมถึงตัวผมด้วย เป็นคณะผู้ทำแผนที่มีความรู้ความสามารถ จะทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาแนวทางในการชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างธุรกิจ รวมทั้งพนักงานของการบินไทย ผู้บริหารก็พร้อมใจกันให้การฟื้นฟูของเราประสบความสำเร็จให้ได้

ผมเชื่อว่าองค์กรขนาดใหญ่อย่างการบินไทยคงไม่มีใครมีความสามารถที่จะรู้จักธรรมชาติ รู้จักค่านิยมขององค์กร ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาดีไปกว่าคนของการบินไทย ซึ่งเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ของการบินไทยที่สะสมมารวมทั้งปัญหาที่เราได้พบเรื่องของโรคโควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถทำรายได้ได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และภาครัฐ ร่วมทั้งสถาบันการเงิน”

นายชาญศิลป์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการบินไทยได้จัดทีมเพื่อดูแลเจ้าหนี้การบินไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในส่วนลูกค้าบัตรโดยสารนั้น ท่านไม่ต้องมาแสดงตนยื่นคำขอรับชำระหนี้ เราก็จะดูแลทุกท่านภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน เราไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย เราได้มีการเจรจาและทำความเข้าใจกับตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มใหญ่ ซึ่งจากการพูดคุยนั้นทุกท่านก็เข้าใจ

ส่วนผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา เราได้ตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อติดต่อให้ข้อมูลตลอดทั้งทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นกู้ให้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ด้วยเหตุนี้ผมจึงเชื่อว่าในที่สุดแล้ว เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ จะเข้าใจและสนับสนุนให้การฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเป็นไปได้ด้วยดีในวันที่ 17 ส.ค.2563 นอกจากนี้เรายังได้จัดทีมงานดูแลเจ้าหนี้ต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ผู้ให้เช่าเครื่องบิน ซึ่งมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี โดยเจ้าหนี้หลายรายได้ยืนยันที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยอย่างเต็มที่

สำหรับสมาชิด Roral Orchid Plus เราขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนและรักการบินไทยอยู่ โดยเรามีการต่ออายุสมาชิกต่อไป ดูแลไมล์ของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งไมล์ของท่านไม่ได้หายไปไหนยังใช้ได้ โดยท่านจะเป็นเจ้าหนี้กระทำการที่การบินไทยมีหน้าที่ต้องดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดอยู่แล้ว แต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ เงินท่านจึงไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับชำระหนี้


“กระบวนการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหลาย เพื่อให้การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่คัดค้านการฟื้นฟูกิจการและผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอในวันที่ 17 ส.ค.2563 นี้ เพื่อให้หระบวนการในชั้นแรกนี้ดำเนินไปโดยเร็วที่สุด”

ด้วยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้ ศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในโอกาสนี้คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ จึงขอการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหลาย เพื่อให้การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าการบินไทยจะดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุด และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอโดยเชิญชมคลิป สารจากใจของคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร

โพสต์โดย Thai Airways เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ