“เมเจอร์ฯ รัชโยธิน-รังสิต” อ่วมพิษโควิด ขอเว้น-ลดค่าเช่า-ค่าบริการ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

โรงหนัง-โบว์ลิ่ง “เมเจอร์” สาขา “รัชโยธิน-รังสิต” อ่วมพิษโควิด-19 ขาดรายได้หนัก ของดเว้น/ลดค่าเช่า-ค่าบริการ เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ “MAJOR” และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด หรือ “MJLF” ในฐานะผู้เช่าได้ทำหนังสือขอ งดเว้น และ ลดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น สำหรับอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ในส่วนพื้นที่โรงภาพยนตร์ และโบวลิ่งและคาราโอเกะกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยมีคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ โดยประกาศให้ปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจได้และไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ถึงแม้ว่าภายหลังภาครัฐได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วก็ตาม ภาครัฐก็ได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยให้บริการลูกค้าได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งในโรงภาพยนตร์ ประกอบกับการเลื่อนกำหนดฉายภาพยนตร์ของค่ายหนังต่าง ๆ ออกไปอย่างไม่มีเวลากำหนดที่แน่นอน ส่งผลให้บริษัทรายได้ลดลงอย่างมาก

แม้บริษัทจะบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงแล้วก็ตาม รายได้ของบริษัทก็ยังไม่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทจึงทำหนังสือขออนุเคราะห์ให้ทางบริษัทจัดการ งดเว้น และ ลดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็นเช่นเดียวกับที่บริษัทได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ให้เช่ารายอื่น ๆ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีค่าเช่า ค่าบริการและค่าไอเย็นค้างชำระ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 116,099,656.68 บาท ซึ่งได้บันทึกอยู่ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยคงทุน จึงถือว่าบริษัทยังมิได้ผิดนัดชำระแต่อย่างใด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ