คปภ.แจ้งลูกค้า “สินมั่นคง” หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

สินมั่นคงประกันภัย

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน คปภ.แจ้งลูกค้า “สินมั่นคงประกันภัย” หากยังคงได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ร้องเรียน คปภ.ได้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายฐานจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความว่า ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม สืบเนื่องจากประเด็นการบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิดทั้งหมด ของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และมีผู้เอาประกันภัยบางราย ได้รับจดหมายจากบริษัทประกันภัยแล้ว

สำหรับความกังวลที่ว่า การบอกเลิกสัญญาของบริษัทที่ได้ทำก่อนหน้าที่ สำนักงาน คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียน จะมีผลต่อสัญญาประกันภัยหรือไม่อย่างไรนั้น

ตามหลักการของการบอกเลิก บริษัทจะแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือถึงผู้เอาประกันภัย ไม่ใช่ออกแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และยังต้องมีระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะมีผลสมบูรณ์

เมื่อประกาศนายทะเบียนที่ออก ให้มีผลทันทีเมื่อวาน(16 ก.ค.64) แม้ทางบริษัทจะได้ส่งหนังสือออกไปถึงผู้เอาประกันภัยแล้ว แต่ก็คงอยู่ในระยะเวลา 30 วัน เท่ากับว่าการบอกเลิกของบริษัทยังไม่มีผลสมบูรณ์ครับ

Advertisment

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับจดหมายบอกเลิกจากบริษัท ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับหนังสือดังกล่าว

บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน จึงยังมีความคุ้มครองต่อไปตามปกติครับ

หากผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับเช็คคืนเบี้ยประกันภัยทางไปรษณีย์จากบริษัท ผู้เอาประกันสามารถนำเอกสารดังกล่าว มาร้องเรียนต่อ สำนักงาน คปภ.

ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะถือว่าจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนครับ

Advertisment