ttb-พรูเด็นเชียล เปิดตัวเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” ค้นหาประกัน

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ พรูเด็นเชียล เปิดตัวเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” ชวยคนไทยคนหาแบบประกันที่พอดีกับตัวเอง ผ่านการสำรวจ 3 ด้าน “สุขภาพ-ออมเพื่อเกษียณ-ดูแลคนข้างหลัง”

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ttb เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาต มีเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต

โดยธนาคารอยากให้คนไทยค้นพบประกันที่พอดีกับตัวเอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและสุขภาพได้อย่างชัดเจนที่สุด จึงเป็นที่มาของ แคมเปญ “ทีทีบี ประกันที่พอดีกับชีวิต”ซึ่งธนาคารร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 30 ปี และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ริเริ่มกระตุ้นให้ลูกค้าฉุกคิดและสำรวจความคุ้มครองจากประกันต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) ขึ้นมาในรูปแบบที่ใช้สะดวก ง่าย ผ่านการตอบคำถามสั้นๆ เพื่อช่วยให้สำรวจและประเมินความคุ้มครองของตนเองใน 3 ด้านหลัก คือสุขภาพและโรคร้ายแรง ออมเกษียณ และดูแลคนข้างหลัง

โดยแสดงผลการวิเคราะห์ว่าความคุ้มครองในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เช่น ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีลูกเล็ก อาจพบว่ายังขาดด้านการเตรียมมรดกไว้ดูแลคนข้างหลัง เป็นต้น และมีคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ด้วย

ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องมือช่วยประเมินและวางแผนทางการเงินลักษณะนี้มักจำกัดการใช้งานอยู่ในกลุ่มตัวแทนขายประกัน หรือพนักงานธนาคาร และลูกค้าจะได้ใช้เมื่อไปพบตัวแทน หรือไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่เครื่องมือนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์เพราะเข้าถึงสะดวก

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา (Trusted advisor) ด้านการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับชีวิต โดยหลังจากประเมินตนเองกับ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถกรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับหรือรับคำแนะนำได้ที่สาขาของทีเอ็มบีธนชาตกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับความคุ้มครองใน 3 ด้านสำคัญที่อยากชวนให้คนไทยได้สำรวจตัวเอง ได้แก่

1. สุขภาพและโรคร้ายแรง จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (2564-2568) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ค่ารักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 7% ในขณะที่คนไทยพึ่งพาประกันสุขภาพจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากมีประกันสุขภาพที่พอดีจะเป็นการรองรับความเสี่ยงว่า เมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรง จะมีเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ และเลือกรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการได้อย่างสบายใจ โดยไม่ส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินของตนเองและครอบครัว

2. การออมเกษียณ จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (2564-2568) ของ คปภ. พบว่า 92.6% ของผู้ที่มีเงินออมสำหรับเกษียณในประเทศไทยไม่มั่นใจว่าจะมีเงินพอใช้เมื่อเกษียณ ดังนั้น การวางแผนออมด้วยประกัน ทั้งแบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณจะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ มีอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาใครแม้ไม่มีรายได้จากการทำงาน

3. การดูแลคนข้างหลัง จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (2564-2568) ของ คปภ. พบว่า 56% ของประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ไม่เน้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ดังนั้น หากมีประกันที่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงพอ ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับของครอบครัวที่ต้องรับความเปลี่ยนแปลง มีเวลาในการปรับตัวในการดำเนินชีวิตและไม่ต้องลำบากกับภาระหนี้สินของผู้เสียชีวิตที่ทิ้งเอาไว้ด้วย

นายอามัน คาพัว ผู้อำนวยการ สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภารกิจของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต คือการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันภัยที่ดีที่สุด เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของชีวิต การเป็นพันธมิตรกับทีเอ็มบีธนชาตถือเป็นผสานเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสององค์กรเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนมีความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal Life) ทุกคนคงตระหนักดีว่าการที่ใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงอีกต่อไป พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พร้อมปกป้องความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน

ทั้งในด้านสุขภาพผ่านแผนประกันคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง, การบริหารความมั่งคั่งผ่านแผนประกันการออมและการเกษียณ และ การส่งต่อความมั่นคงผ่านแผนประกันคุ้มครองชีวิต ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการที่พอดีในแต่ละช่วงชีวิต

“เราทราบและตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานที่อาจมองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพเพราะคิดว่ามีสวัสดิการหรือร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่เมื่อเจ็บป่วยหนักอาจพบว่าไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี หรือวัยสร้างครอบครัวที่มีห่วงและภาระที่อาจจะเริ่มวางแผนให้กับครอบครัวทั้งในเรื่องของการเงินและเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสังคมไทยกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทางพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้” นายอามัน กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรม Checkup & Share ผู้ที่เข้ามาใช้งาน ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค สามารถลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลประกันชีวิตความคุ้มครอง 1 ล้านบาท นาน 10 ปี 1 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท และประกันอุบัติเหตุทุนประกันภัย 4 แสนบาท นาน 1 ปี 40 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 430,000 บาท

รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เพียงแชร์ผลลัพธ์ความพอดีของตัวเองไปยัง Facebook ส่วนตัว เปิดโพสต์เป็น “สาธารณะ” ติด #ttbประกันที่พอดีกับชีวิต ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 -31 ต.ค. 64 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค.64 1,000 ท่านแรกที่ประเมินตัวเองกับ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค พร้อมรับคำปรึกษาผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารทางโทรศัพท์ หรือที่สาขาธนาคารและซื้อประกันที่พอดีกับคุณ โดยมีค่าเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 24,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

ทีเอ็มบีธนชาตและพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ขอเชิญชวนคนไทยตามหาประกันที่พอดีกับชีวิต เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่อุ่นใจให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต โดยผู้สนใจสามารถคลิกที่ www.ttbbank.com/smartprotect หรือติดต่อทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดที่ ttb contact center โทร.1428


ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ