พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3% เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.30% ต่อปี เริ่ม 17-31 ม.ค. 65 

วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นส่งความสุข

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ ดังกล่าว เป็นรุ่นอายุ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข เปิดขายวันไหน

เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 : วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินจำหน่าย 30,000 ล้านบาท (รวมทุกธนาคาร) ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคนต่อรวมทุกธนาคาร

 • ช่วงที่ 2 : วันที่ 19 – 23 มกราคม 2565

วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคนต่อรวมทุกธนาคาร

 • ช่วงที่ 3 : วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565

วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

เงื่อนไขซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

ผู้มีสิทธิซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย
 • เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายเวลา 24.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคมของทุกปี
 • ครบอายุการไถ่ถอน วันที่ 17 มกราคม 2568

ขั้นตอนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

ขั้นตอนในการซื้อพันธบัตร ผ่านแอป Krungthai NEXT

 • เข้าสู่แอป Krungthai NEXT
 • กดเลือกเมนู “บริการ”
 • กดเลือกเมนู “พันธบัตรออมทรัพย์”
 • กดเลือกเมนู “รุ่นพันธบัตร” ที่ต้องการจอง
 • ระบุ “จำนวนหน่วยที่จองซื้อ”
 • ตรวจสอบความถูกต้องและ “ยืนยัน” การชำระเงิน