ธนารักษ์ เปิดจองคอนโดข้าราชการ บางจาก-พระโขนง เริ่ม 1.2 ล้านบาท

ธนารักษ์ เปิดจองคอนโดข้าราชการเฟส 2 พื้นที่กรุงเทพ “บางจาก-พระโขนง” ราคาเริ่ม 1.2 ร้านบาท ส่วนต่างจังหวัดยังมีพื้นที่เหลือใน จ.อุบลฯ ราคาต่ำล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญหรือโครงการคอนโด เฟส 1 ประกอบด้วย สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ระหว่างกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ากับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 4 แปลง

ได้แก่ 1) แปลง นบ. 380 (บางส่วน) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2) แปลง กท. 2918 (บางส่วน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 3) แปลง กท. 1060 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ 4) แปลง กท. 475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ รวม 300 คน

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ดำเนินโครงการฯ เฟส 1 กรมธนารักษ์ได้ขยายผลการดำเนินการโดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ หรือ เฟส 2 โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ออกแบบ จัดหาผู้รับจ้าง และพัฒนาโครงการฯ

Advertisment

โดยได้ดำเนินการเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติคือ ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (pre approve) ของผู้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้จองโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และจันทบุรี ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท

สำหรับในกรุงเทพมหานครดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลง กท. 475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 34 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับราคา คือ 999,999 บาท 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท ยังมีห้องบางส่วนเหลืออยู่ ในระดับราคา 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท

และในส่วนของพื้นที่อุบลราชธานียังมีห้องว่างเหลืออยู่บางส่วน ราคาเพียง 999,999 บาท กับห้องขนาด 40 ตารางเมตร 76 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี ใกล้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เซ็นทรัลพลาซ่า และท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี โดยสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/description ตั้งแต่วันนี้จนกว่า จะเต็มตามจำนวนที่เปิดจอง

Advertisment