อาคเนย์ฯ-ไทยประกันฯ เตรียมส่งกรมธรรม์ให้บริษัทใหม่ เริ่มคุ้มครอง 23 ก.พ.

อาคเนย์ ไทยประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย เตรียมส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอื่น โดยไม่ครอบคลุมกรมธรรม์โควิด ตามรายชื่อบริษัทที่ คปภ. อนุมัติ ชี้ความคุ้มครองที่บริษัทใหม่ เริ่ม 23 ก.พ. 65

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ได้ประสานงานเพื่อส่งมอบการดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยที่ คปภ. เห็นชอบ

โดยลูกค้าจะเริ่มตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ การต่ออายุ การขอเวนคืน การแจ้งอุบัติเหตุ และการเคลมสินไหมกับบริษัทแห่งใหม่ ซึ่งความคุ้มครองจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

“อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยขอยืนยันในความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสอบถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ สามารถติดต่อผ่าน [email protected] และ Line@Pchang หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะโอนกรมธรรม์ ความคุ้มครองจะคงอยู่จนถึงวันที่บริษัทยุติการประกอบกิจการ โดยสามารถแจ้งความจำนงผ่านทาง QR Code ของบริษัทได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.