ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นสินมั่นคง หลังเข้าศาลล้มละลาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ SMK ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อขาย มีผลตั้งแต่ 20 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป หลังศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ “สินมั่นคงประกันภัย”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ SMK ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัยในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันแห่งนี้แล้ว

โดยเครื่องหมาย C ดังกล่าว จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ SMK ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หรือ ต้องวางเงินสดล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

               

โดยสถานะปัจจุบัน หลักทรัพย์ SMK ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565

วานนี้ (18 พ.ค.) ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย โดยกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 สิงหาคม 2565