เงินฝากออมสินเพื่อวัยเกษียณแห่จองเกลี้ยง 3 พันล้านบาท ภายใน 10 นาที

ออมสิน เงิน สินเชื่อ

ออมสินรายงาน เงินฝากออมสินเพื่อวัยเกษียณ คนแห่จองเกลี้ยง 3 พันล้านบาท ภายใน 10 นาที ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 9%

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน รายงานว่าหลังจากเปิดให้ประชาชนเข้ามาจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อการเกษียณ เฟส 2 ในวันนี้นั้น มีประชาชนเข้ามาจองสิทธิจนเต็มวงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาทแล้ว ภายใน 10 นาที

สำหรับเงินฝากดังกล่าว เป็นเงินฝากระยะเวลา 10 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4.06% ต่อปี

               

ทั้งนี้ เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถถอนก่อนฝากครบ 10 ปีได้ ธนาคารให้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง