ปตท.สผ. เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี’65 อัตราหุ้นละ 4.25 บาท

ปตท.สผ.

บอร์ด ปตท.สผ. หรือ PTTEP ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี’65 อัตราหุ้นละ 4.25 บาท กำหนดจ่าย 26 ส.ค.นี้ เผยทำผลงานแจ่มไตรมาส 2 กำไรพุ่ง 2 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรแค่ 7 พันล้านบาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า คณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานล่าสุด ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 2,469 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) หรือเทียบเท่า 84,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 702 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 29,331 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564

โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 43,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,250 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564

โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 20,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 5.28 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 7,140 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 1.78 บาท