ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน-โซฮอล์ ลด 2 บาท ยกเว้น E85 ลด 1.20 บาท

กองทุนน้ำมัน

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลดลง 2 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 1.20 บาทต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (2 ก.ย.) 

วันที่ 1 กันยายน 2565 PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 2.00 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 1.20 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 2 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.36 บาทต่อลิตร
 • GSH95 = 35.95 บาทต่อลิตร
 • E20 = 34.84 บาทต่อลิตร
 • GSH91 = 35.68 บาทต่อลิตร
 • E85 = 32.34 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 41.44 บาทต่อลิตร
 • HSD-B7 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B10 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B20 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 45.66 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 2 บาท ยกเว้น E85 -1.20 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม :

 • GSH95S EVO 35.95 บาทต่อลิตร
 • GSH91S EVO 35.68 บาทต่อลิตร
 • GSH E20S EVO 34.84 บาทต่อลิตร
 • GSH E85S EVO 32.34 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel S 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาทต่อลิตร
 • Hi Premium Diesel S B7 45.66 บาทต่อลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)