กทม.เตรียมอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองคดีก่อสร้างคอนโดฯ แอชตัน อโศก

แอชตัน อโศก

กทม. เตรียมอุทธรณ์คดีแอชตัน อโศก ยันทำถูกต้องตามกฎระเบียบทุกประการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กล่าวความคืบหน้ากรณีศาลปกครองกลางในคดีที่ของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์มีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายกรณีการก่อสร้างคอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก เขตวัฒนาว่า

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ตรวจสอบประเด็นตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีดังกล่าวแล้ว เห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาล จึงจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำอุทธรณ์ และจะประสานพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

เมื่ออุทธรณ์แล้ว ยังต้องรอผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักการโยธามีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรอบคอบทุกครั้ง

นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนา ได้ตรวจสอบประเด็นตามคำพิพากษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมและจัดทำอุทธรณ์ พร้อมทั้งจะประสานอัยการ เพื่อพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อไป

Advertisment

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีการพิจารณาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับโครงการแอชตัน อโศก อยู่ 2 กรณีคือ

1.กรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

2.กรณีที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและให้กรุงเทพใหานครมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

Advertisment