อนันดาฯ แจงคดีแอชตันอโศก ศาลปค.ให้แก้ไขทางเข้า-ออกใน 180 วัน

ศาลปกครอง

อนันดาฯ แจงคดีสยามสมาคมฟ้องแอชตันอโศก ศาลปกครองกลางให้แก้ไขทางเข้า-ออกใน 180 วัน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ “COMPANY STATEMENT คดีโครงการแอชตัน อโศก” รายละเอียด ดังนี้

​จากกรณีคดีศาลปกครอง 450/2560 ระหว่าง สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นการฟ้องร้องระหว่างสยามสมาคมฯ (ผู้ฟ้อง) กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้อง) และทางบริษัท อนันดา เอ็มเอ็ฟ เอเชีย อโศก จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ “ผู้ร้องสอด” ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคำตัดสินในลักษณะเดียวกับความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี

โดยศาลได้พิจารณาด้วยว่า ตามสภาพที่ดินในความเป็นจริง ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการแอชตัน อโศก มีทางเข้าออกขนาดความกว้าง 13 เมตร และที่ดินติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด จนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น ที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 และสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแล้ว ประกอบกับมีผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นจำนวนมาก

ศาลจึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ 3 และผู้ร้องสอดที่ 1 ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางเข้าออกเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด​

​​​ขอแสดงความนับถือ
​บริษัท อนันดา เอ็มเอ็ฟ เอเชีย อโศก จำกัด​

Advertisement