โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ “มนตรี กนกวารี” พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายมนตรี กนกวารี ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพื่อไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565