เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ พ้นอธิบดี DSI หลังถูกโยงทุนจีนสีเทา

ไตรยฤทธิ์ อธิบดีดีเอสไอ

รมว.ยุติธรรม ลงคำสั่งเด้งฟ้าผ่า “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” พ้นอธิบดี DSI โยกรักษาราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมดึง “สุริยา” ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ นั่งรักษาการอธิบดีแทน

วันที่ 18 มกราคม 2566 ข่าวสด รายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน

โดยให้นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ

Advertisment

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพจาก ข่าวสด

สำหรับนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2508 จบการศึกษาด้านนิติเวชศาสตร์ และการบริหารแพทย์ ผ่านการทำงานด้านการแพทย์และด้านนิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ก่อนหน้านี้ มีการรายงานว่า นายไตรยฤทธิ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอพัวพันการเรียกรับสินบนนายทุนจีนสีเทา แลกกับการปล่อยตัว