ลงทะเบียนแอป D.DOPA ใช้บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านดิจิทัล ทำอย่างไร

แอป D.DOPA

เปิดวิธีลงทะเบียนเข้าใช้แอป D.DOPA ใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัลได้บนมือถือ ทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร

หลังจากเมื่อวีนที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเริ่มใช้ระบบ Digital ID สำหรับภาครัฐ โดยประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA แทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันดังกล่าว

รวมถึงเมื่อปีที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้เปิดให้ลงทะเบียนใช้งานแอป Digital ID ของกรมการปกครอง เพื่อใช้งานระบบทะเบียนบ้านดิจิทัลได้ด้วยเช่นกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดวิธีการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น D.DOPA เพื่อใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล และทะเบียนบ้านดิจิทัล

Advertisment

วิธีการลงทะเบียนใช้แอป D.DOPA

การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชั่น D.DOPA สามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ก่อนเริ่มใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชั่นแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแนะนำระบบพร้อมทั้งขออนุญาตเข้าถึงและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของสมาร์ทโฟน ให้ทำการกดอนุญาตให้ใช้งาน

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แอปพลิเคชั่น D.DOPA ควรดาวน์โหลดจาก Application Store ของแต่ละระบบปฏิบัติการโดยตรง และผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ต้องเป็น “สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง” เท่านั้น

เมื่อเข้าสู่แอปฯ และทำการอนุญาตแอปพลิเคชั่นให้เข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสมาร์ทโฟนแล้ว ระบบจะแสดงวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น 2 แบบ คือ การลงทะเบียนด้วยตนเอง และการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

Advertisment

การลงทะเบียนด้วยตนเอง

การลงทะเบียนใช้งานแอป D.DOPA ด้วยตนเอง สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เปิดแอปพลิเคชั่น D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือ
 2. เลือกหัวข้อ “การลงทะเบียนด้วยตนเอง” และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อ่ลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)
 3. ถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องให้กดปุ่มยืนยัน
 4. ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง (selfie) ระบบจะชถ่ายภาพให้อัตโนมัติ และกดปุ่มยืนยัน
 5. หากถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน
 6. เมื่อระบุครั้งที่ 2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่นมือถือของตน
 7. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ก็จะสามารถใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล และทะเบียนบ้านดิจิทัล ได้ทันที

การลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

สำหรับการลงทะเบียนใช้งานแอป D.DOPA ผ่านเจ้าหน้าที่ จะต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียนทุกแห่ง โดยมีขั้นตอน คือ

 1. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
 2. เปิดแอปพลิเคชั่น D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
 3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)
 4. ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชั่น
 5. ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน
 6. เมื่อระบุครั้งที่ 2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่นมือถือของตน
 7. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ก็จะสามารถใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล และทะเบียนบ้านดิจิทัล ได้ทันทีเช่นกัน

หลังจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าบัตรประชาชนดิจิทัลทันที และสามารถกดดูทะเบียนบ้านดิจิทัลได้ที่เมนู “เอกสาร”