มหาดไทย เปิดตัว ThaiD แอปฯ บัตรประชาชนดิจิทัล ยืนยันตัวตนดิจิทัล

ThaiD บัตรประชาชนดิจิทัล ยืนยันตัวตนดิจิทัล

กระทรวงมหาดไทย เปิดตัว ThaiD (ไทยดี) แอปพลิเคชั่นทะเบียนราษฎร์ แสดงบัตรประชาชน-ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ได้ ยกระดับการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกบริการภาครัฐเพื่อประชาชน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ นำเสนอนิทรรศการผลการพัฒนาระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องรัฐบาลดิจิทัล ที่คิดค้นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคิดแพลตฟอร์มไทยดี (ThaID) เป็นการแสดงตัวตนออกมา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน

Advertisement

การที่กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาการแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นสร้างประโยชน์อย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะการแสวงหาประโยชน์ การทุจริต การกระทำที่ไม่สุจริตในปัจจุบันนั้นแฝงมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนา ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ด้วยการมอบแนวทางการทำงานให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสากิจในสังกัด ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการปกครอง ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี เพื่อเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศที่เป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง รองรับผู้ใช้กว่า 60 ล้านคน อันจะช่วยให้การบริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

Advertisement

อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน ซึ่งประชาชนสามารถยืนยันตัวตนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลงทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service) เพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการด้านพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้บริการ โดยการส่งเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรูปภาพใบหน้าตามรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของกรมการปกครอง และตอบกลับผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละของคะแนน

Advertisement

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้าและแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น

อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล และ Thailand 4.0 ให้มีความรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชั่น ThaiD ที่กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวในวันนี้นั้น พัฒนาต่อจากแอปพลิเคชั่น D.DOPA เดิม ที่กรมการปกครองพัฒนาขึ้น และเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2563 ก่อนเปิดใช้งานด้านการแสดงตนและยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD สามารถใช้งานได้ทั้งการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัล และสามารถแสดงตนทั้งในสนามบินต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมแทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน อาทิ ท่าอากาศยานในประเทศไทยทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นต้น