เพิ่มรางวัลแจ้งเบาะแส ซีเซียม-137 หาย เป็น 100,000 บาท

ซีเซียม-137 หาย
ภาพจาก ข่าวสด

สารซีเซียม-137 หายจากโรงไฟฟ้า จ.ปราจีนบุรี เพิ่มรางวัลแจ้งเบาะแสเป็น 100,000 บาท ย้ำเมื่อพบ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ห้ามสัมผัส

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยกรณีวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สูญหายจากโรงไฟฟ้าที่จังหวัดปราจีนบุรี ระบุว่า หากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์วัดระดับขี้เถ้าในไซโล ลักษณะดังภาพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ขอให้โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยผู้ชี้เบาะแสนำวัตถุกัมมันตรังสีที่สูญหายกลับมาได้จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ปภ.ระบุเพิ่มเติมว่า เตือนประชาชนโปรดสังเกตและหลีกเลี่ยงวัสดุที่คล้ายคลึง รวมถึงงดสัมผัสหรือเปิดวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 เพื่อลดเสี่ยงได้รับอันตราย

สำหรับการค้นหาวัสดุสารดังกล่าวที่สูญหายนั้น ข่าวสด รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุด ระบุว่า นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้ระดมทุกภาคส่วนติดตามค้นหาอย่างเข้มข้น ได้ค้นหาในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงช่วง 2 กม. อีกครั้ง ในส่วนของการตรวจสอบจากร้านรับซื้อของเก่าทั้งจังหวัดยังไม่พบ ทั้งนี้ได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง พร้อมกับเอาโดรนไปบินจับสัญญาณกัมมันตรังสีร้านคู่ค้าของเก่าย่านโรงงาน ก็ยังไม่พบสัญญาณและยังไม่มีคนป่วยแจ้งเข้ามา


ผู้ที่มีเบาะแสหรือพบเห็น สามารถโทร.แจ้งได้ที่ คุณอารีย์ 08-5835-0190 คุณปัทมา 08-5835-2735 สายด่วน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 โดยขั้นตอนเมื่อพบเห็นงดสัมผัส จับ หรือเปิด