ราชกิจจาฯประกาศ ให้เลขาฯ รมว.สาธารณสุข ลาออกจากตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม2566

ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535


ราชกิจจาฯประกาศ เลขาฯรมว.สาธาารณสุขขอลาออก