ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม “ทีมก้าวหน้า” ชนะ 6 ที่นั่ง

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตัวแทนจากคณะก้าวหน้า ทีมธนาธรได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน 6 คนรวด สปส.เตรียมเสนอชื่อต่อรมว.แรงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมต่อไป

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ หลังนับคะแนนไปแล้ว 100%

ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ในฝ่ายผู้ประกันตน ทีมประกันสังคมก้าวหน้ากวาดที่นั่งไปทั้งหมด 6 ที่นั่ง ส่วนอีกที่นั่งเป็นของนายปรารถนา โพธิ์ดี ประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทย

ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุด 7 อันดับ จากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 156,870 คน ประกอบด้วย

 1. นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 71,917 คะแนน
 2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน  69,403 คะแนน
 3. นายชลิต รัษฐปานะ 69,264 คะแนน
 4. นายศิววงศ์ สุขทวี 69,256 คะแนน
 5. น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ 68,133 คะแนน
 6. นางลักษมี สุวรรณภักดี 67,113 คะแนน
 7. นายปรารถนา โพธิ์ดี 15,080 คะแนน

ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง นับคะแนนครบแล้ว 100% ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 7 อันดับ ได้แก่

 1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท จาก บจก.กะรัต เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 409 คะแนน
 2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ จาก บจก.รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส เซส 403 คะแนน
 3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง จาก บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ 368 คะแนน
 4. นายสมพงศ์ นครศรี จาก บจก.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล 319 คะแนน
 5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร จาก บจก.ไทยจิระพัฒน์ 315 คะแนน
 6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ จาก บจก.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย อินเตอร์ซิตี้  258 คะแนน
 7. น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล จาก บมจ.อีซึ๋น แอนด์ โค  252 คะแนน

สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า จะตรวจสอบผลการเลือกตั้งและเตรียมรับรองผลการเลือกตั้ง ก่อนแถลงข่าวผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประกันสังคมไทย เปลี่ยนจากจากอดีตที่เป็นการเลือกตั้งจากผู้แทนเป็นการภายใน โดยครั้งนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนของผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวนกว่า 24 ล้านคนในระบบประกันสังคม เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลจัดการบริหารกองทุนประกันสังคม โดยหวังว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

โดยมีผู้มาใช้สิทธิต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แถลงว่าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิน่าผิดหวัง คาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 50% ที่สำคัญนี่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงมา จะต้องนำข้อมูลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงในการดำเนินการครั้งต่อไป

ซึ่งฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิเพียง 1,465 คน จาก 3,129 คน คิดเป็นราว 46.82% เท่านั้น ขณะที่ฝ่ายผู้ประกันตน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 156,870 คน จากทั้งหมด 854,414 คน คิดเป็น 18.36%

นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้สมัครหมายเลข 27 ตัวแทนของทีมประกันสังคมก้าวหน้า  แถลงข่าวหลังจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านไปแล้ว 60% ว่า “ชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยอีกครั้ง ชัยชนะของผู้ที่ไม่ยอมจำนน ชัยชนะของผู้ปรารถนาการเปลี่ยนแปลง”

อนึ่ง ทีมที่ชนะเลือกตั้งฝ่ายตัวแทนผู้ประกันตน เป็นทีมที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของคณะก้าวหน้า โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เปิดตัวผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน ดังนี้

 1. นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. นายศิววงศ์ สุขทวี ที่ปรึกษาเครือข่าวองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
 3. นายชลิต รัษฐปานะ สมาชิกสหภาพคนทำงาน
 4. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต
 5. น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ นักสื่อสาร-นักรณรงค์เรื่องสิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้พิการ
 6. นางลักษมี สุวรรณภักดี ประธานสหภาพแรงงาน มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 7. น.ส.ธนพร วิจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน (ขาดคุณสมบัติเพราะถูกเลิกจ้าง)

ทางด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า โดยภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สร้างการรับรู้ ให้ผู้ประกันตนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

ขณะนี้ สปส.ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน อย่างไม่เป็นทางการแล้ว


สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (กดต.) จะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กกต.จะได้ประชุมเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดย สปส.จะได้เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่อไป