บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ เช็กช่องทางลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนลด

ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เช็กรายละเอียด ลงทะเบียนได้ที่ช่องทางไหน เริ่มรับสิทธิวันไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนได้ที่ไหน

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน มีดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า

Advertisment
  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129
  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

นายคารมกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่)