เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่โดดเด่นด้านวิชาเคมี

วิชาเคมี
ภาพจาก PIXABAY

10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่โดดเด่นด้านวิชาเคมี 2567 จัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ scimagoir จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิชาเคมี โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดอันดับสถาบันวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก

ซึ่งการจัดอันดับแบ่งได้ 5 ภาคส่วน ภาครัฐ, สาธารณสุข, การศึกษา, เอกชน, สถาบันวิจัย เป็นต้น โดยเป็นการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัย ในแง่ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล

10 มหาวิทยาลัย ที่โดดเด่นด้านวิชาเคมี

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.มหาวิทยาลัยมหิดล

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Advertisment

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี