ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดวอล์กอินฉีดให้ประชาชน 3 กลุ่ม เริ่ม 22-31 ก.ค. นี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีน 3 กลุ่ม
ภาพจากเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

เปิดวอล์กอินให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ แจ้งว่า จะเปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อลดการป่วยรุนแรงและลดอัตราการตาย พร้อมแนะถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วต้องดูแลตนเองระดับสูงสุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต

จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า) ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป)
  2. ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่รับฝากครรภ์ อนุญาตให้รับวัคซีนได้
  3. ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถวอล์กอินรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เข้าที่ประตู 2,3,4) เริ่มตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19