หมอพร้อม แจงปัญหาไม่แสดงผลฉีดวัคซีน เหตุบันทึกข้อมูลล่าช้า

หมอพร้อม เอกสารฉีดวัคซีน

Digital Health Pass บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ไม่แสดงผลฉีดวัคซีน ทำคนเดินทางข้ามจังหวัด ไม่พร้อม เพราะข้อมูลจากหน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ไม่ลงบันทึกข้อมูล

บริการ Digital Health Pass บนแพลตฟอร์มของ “หมอพร้อม” สำหรับใช้ตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบการเดินทางในประเทศ (ข้ามจังหวัด) ขณะที่ผู้ใช้งานบางส่วนยังประสบปัญหา ระบบไม่แสดงผลข้อมูลให้ จึงไม่สามารถเดินทางได้

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ย.) เปิดเผยว่า กรณีผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่มีข้อมูลปรากฏในระบบหมอพร้อม ทำให้ไม่มีข้อมูลในการนัดฉีดเข็มต่อไป หรือไม่มีข้อมูลใน Digital Health Pass และไม่สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อการเดินทางได้นั้น

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากตัวระบบหมอพร้อม แต่เกิดจากหน่วยบริการฉีดวัคซีนยังไม่ได้ลงบันทึกข้อมูล เนื่องจากเป็นการฉีดนอกสถานที่ หรือการฉีดวัคซีนตามโครงการต่าง ๆ เช่น ไทยร่วมใจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกันสังคม เป็นต้น

จุดฉีดวัคซีนบันทึกข้อมูลล่าช้า

นายแพทย์โสภณระบุว่า หน่วยบริการต้องส่งข้อมูลให้เจ้าของโครงการตรวจสอบก่อน แล้วค่อยบันทึกลงระบบของกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้มีการแสดงผลล่าช้า โดยขณะนี้ได้ประสานหน่วยบริการฉีดวัคซีนและโครงการต่าง ๆ ให้เร่งบันทึกผลการฉีดวัคซีน และขอให้ประชาชนที่รับวัคซีนแล้วตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่มีข้อมูลในระบบหมอพร้อม ขอให้ติดต่อหน่วยบริการฉีดวัคซีนหรือเจ้าของโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า ทั้งนี้ หากมีการลงข้อมูลเรียบร้อย ระบบหมอพร้อมจะแสดงผลได้ทันที

Digital Health Pass คืออะไร

สำหรับ Digital Health Pass คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดย Digital Health Pass มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

  1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
  2. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม
  3. ผลการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgG ในซีรั่ม

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับ Digital Health Pass เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด ซึ่งจะมีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขรับรอง


หากผู้ใดฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ที่ https://bit.ly/3hbUuZy