หมอพร้อมเปิดเช็กผลตรวจโควิด เผยรายชื่อ 117 รพ. ส่งข้อมูลเข้าระบบ

หมอพร้อม

หมอพร้อม เปิดระบบเช็กผลตรวจโควิด-19 ได้แล้ว เผยรายชื่อ 117 โรงพยาบาลร่วมส่งข้อมูลเข้าระบบ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เฟซบุ๊กเพจ หมอพร้อม เปิดเผยว่า แอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เปิดให้ตรวจสอบผลตรวจโควิด-19 ได้แล้ว โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและส่งข้อมูลผลตรวจโควิดเข้าระบบหมอพร้อม จำนวน 110 แห่ง

ขั้นตอนเช็กผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม”

สำหรับวิธีการเข้าตรวจสอบผลตรวจโควิดผ่านหมอพร้อม มีดังนี้

 • เข้าสู่แอปฯ “หมอพร้อม”
 • เลือกเมนู “ผลการตรวจ Lab Covid-19”

โรงพยาบาล 110 แห่ง ส่งข้อมูลเข้า “หมอพร้อม”

 1. คณะแพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 2. โรงพยาบาลกลาง
 3. โรงพยาบาลกุมภวาปี
 4. โรงพยาบาลเกาะสมุย
 5. โรงพยาบาลแก่งคอย
 6. โรงพยาบาลขอนแก่น
 7. โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 8. โรงพยาบาลคลองสามวา
 9. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 10. โรงพยาบาลคลองหาด
 11. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 12. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
 13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 14. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 15. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 16. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 17. โรงพยาบาลฉลอง
 18. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 19. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 20. โรงพยาบาลชลบุรี
 21. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 22. โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 23. โรงพยาบาลไชยวาน
 24. โรงพยาบาลซีจีเอช
 25. โรงพยาบาลดอยหลวง
 26. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 27. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 28. โรงพยาบาลตากสิน
 29. โรงพยาบาลตำรวจ
 30. โรงพยาบาลทองแสนขัน
 31. โรงพยาบาลทับปุด
 32. โรงพยาบาลท่ายาง
 33. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 34. โรงพยาบาลท่าศาลา
 35. โรงพยาบาลท่าสองยาง
 36. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 37. โรงพยาบาลไทรโยค
 38. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 39. โรงพยาบาลนครนายก
 40. โรงพยาบาลน่าน
 41. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
 42. โรงพยาบาลบางคล้า
 43. โรงพยาบาลบางซ้าย
 44. โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร
 45. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
 46. โรงพยาบาลบางบัวทอง
 47. โรงพยาบาลบางปะกง
 48. โรงพยาบาลบางแพ
 49. โรงพยาบาลบางละมุง
 50. โรงพยาบาลบางสะพาน
 51. โรงพยาบาลบางเสาธง
 52. โรงพยาบาลบ้านบึง
 53. โรงพยาบาลบ้านหมี่
 54. โรงพยาบาลบ้านไร่
 55. โรงพยาบาลบ้านเหลี่ยม
 56. โรงพยาบาลบึงกาฬ
 57. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 58. โรงพยาบาลปราสาท
 59. โรงพยาบาลปะเหลียน
 60. โรงพยาบาลปากคาด
 61. โรงพยาบาลปากท่อ
 62. โรงพยาบาลปากพนัง
 63. โรงพยาบาลปากพะยูน
 64. โรงพยาบาลปาย
 65. โรงพยาบาลแปลงยาว
 66. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 67. โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 68. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 69. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 70. โรงพยาบาลพะเยา
 71. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 72. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 73. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 74. โรงพยาบาลมุกดาหาร
 75. โรงพยาบาลยะลา
 76. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 77. โรงพยาบาลระนอง
 78. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 79. โรงพยาบาลราชวิถี
 80. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 81. โรงพยาบาลลืออำนาจ
 82. โรงพยาบาลเลย
 83. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 84. โรงพยาบาลวังวิเศษ
 85. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
 86. โรงพยาบาลวัดเพลง
 87. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 88. โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 89. โรงพยาบาลศีขรภูมิ
 90. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 91. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 92. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดง
 93. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 94. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 95. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 96. โรงพยาบาลสวนปรุง
 97. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 98. โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 99. โรงพยาบาลสุโขทัย
 100. โรงพยาบาลสูงเม่น
 101. โรงพยาบาลเสนา
 102. โรงพยาบาลเสนางคนิคม
 103. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 104. โรงพยาบาลหนองฉาง
 105. โรงพยาบาลหนองมะโมง
 106. โรงพยาบาลหนองสองห้อง
 107. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ
 108. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
 109. โรงพยาบาลหลังสวน
 110. โรงพยาบาลห้วยยอด
 111. โรงพยาบาลห้างฉัตร
 112. โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 113. โรงพยาบาลอัมพวา
 114. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 115. โรงพยาบาลอุทัยธานี
 116. สถาบันประสาทวิทยา
 117. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หมอพร้อม