รฟท. เปิดขุมทรัพย์ที่ดิน 3.8 หมื่นไร่ 3 แสนล้าน จ่อเปิดประมูลเช่าระยะยาว

การรถไฟฯ ผุดเอสอาร์ที แอสเสท บริหารทรัพย์สิน-พัฒนาที่ดินรอบสถานี จ่อประมูลเช่าที่ดิน 3.8 หมื่นไร่ มูลค่า 3 แสนล้านบาท สร้างรายได้เข้าการรถไฟฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 รายงานข่าวจาก บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา คือ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เบื้องต้นพื้นที่ว่างของ รฟท. มีจำนวนกว่า 38,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าราว 300,000 ล้านบาท สามารถต่อยอดพัฒนาเชิงธุรกิจเพื่อนำรายได้จากบริษัทมาลดภาระหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้ บริษัทจะนำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) นโยบายการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ โดใช้ ‘สถานีรถไฟ’ เป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน (Mixed Use) จัดสรรให้มีทั้งพื้นที่อยู่อาศัย ร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งบริการพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในแต่ละพื้นที่จะศึกษาแนวทางให้เกิดความเหมาะสมที่จะพัฒนาไปในด้านใด โดยบางพื้นที่อาจมีความเหมาะสมในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ หรือพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัย และสุขภาวะของประชาชนเป็นหลัก

ตลอดจนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้พัฒนาประเทศ ดึงดูดเม็ดเงินและผลตอบแทน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยอ้อมอีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับที่ดินแปลงสำคัญมีอย่างน้อย 3 แปลงใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ 1.ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 2,325 ไร่ 2.ย่านสถานีมักกะสัน 423 ไร่ (ส่วนที่เหลือนอกโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน) และ 3.ย่านสถานีแม่น้ำ 277 ไร่


ส่วนที่ดินผืนงามในต่างจังหวัด แบ่งเป็น “ภาคเหนือ” เช่น ย่านสถานีพิษณุโลก 31 ไร่, ย่านสถานีอุตรดิตถ์ 30 ไร่, ย่านสถานีนครลำปาง 24 ไร่, ย่านสถานีเชียงใหม่ 50 ไร่, ย่านสถานีนครสวรรค์ 92 ไร่ “ภาคใต้” ย่านสถานีหาดใหญ่ 30 ไร่ “อีสาน” ที่ย่านสถานีขอนแก่น 108 ไร่ เป็นต้น