เปิดภาพ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน จากข่าว#หลวงพี่กาโตะ

กรมชลประทานเกาะกระแสข่าว #หลวงพี่กาโตะ เปิดภาพอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนหนึ่งในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในข่าว 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรณีสังคมแห่วิจารณ์ อดีตพระกาโตะ หรือ พระพงศกร ปภัสสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญชาติ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงรายหนึ่งระหว่างบวชเป็นพระ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กกรมชลประทาน เกาะกระแสด้วยการเปิดภาพและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในข่าว ดังนี้

Advertisement

วันนี้จะพาไปชม #อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาเมืองนครศรีธรรมราช ที่สวยงาม

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกะทูน .กะทูน .พิปูน .นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้าน ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี .. 2531

Advertisement

จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง ความจุ 70.50 ล้าน ลบ.. ครอบคลุมพื้นที่ 12,500 ไร่ สร้างแล้วเสร็จในปี .. 2540 ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 15

Advertisement

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คือ..การนั่งชมบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเหนืออ่างเก็บน้ำ ที่มีฉากหลังเป็นขุนเขาเขียวขจีสุดโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้โดยเฉพาะในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงที่สวยที่สุด

สามารถล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติ และในบางจุดของอ่างเก็บน้ำ เราสามารถมองเห็นซากของหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งคือหมู่บ้านกะทูนในอดีตนั่นเอง