เปิดขั้นตอน เวียนเทียนออนไลน์ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ในวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.

วันวิสาขบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์สำคัญ

 • วันประสูติ : พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีวัน เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
 • วันตรัสรู้ : พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
 • วันปรินิพพาน : พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เรียกว่า Vesak Day โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 โดยให้เหตุผลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ ผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา

เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และได้กำหนดวันวิสาขบูชาถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดา

ส่งผลให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ เข้าวัดบำเพ็ญกุศล ถือศีล ฟังธรรมแล้ว ยังนิยมการปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยประชาชาติธุรกิจ เปิดวิธีการเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com ดังนี้

ขั้นตอนเวียนเทียนออนไลน์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com
 • เลือกเมนู “เวียนเทียนออนไลน์”
 • กดเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการเข้าสู่ระบบ คือ Facebook หรือ Line
 • กดปุ่ม เริ่ม/Start
 • กดเลือกเวียนเทียนคนเดียว หรือ เวียนเทียนคู่
 • กดเลือกคาแรกเตอร์ (ลักษณะตัวการ์ตูนเพื่อใช้ในการเวียนเทียน)
 • ทำการอัพโหลดรูปภาพจากคลัง หรือถ่ายรูปใหม่
 • กดเลือกสถานที่เวียนเทียน ได้แก่ วัดในประเทศไทย สังเวชนียสถาน และวัดไทยในต่างประเทศ
 • กดค้นหาชื่อวัด

ขั้นตอนปฏิบัติธรรมออนไลน์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com
 • เลือกเมนู “ปฏิบัติธรรมออนไลน์”
 • กดเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการเข้าสู่ระบบ คือ Facebook หรือ Line
 • กดปุ่ม เริ่ม/Start
 • กดเลือกกิจกรรม ได้แก่ ทำวัตรเช้า/สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น และทำวัตรเย็น/สวดมนต์
 • ระบบจะแสดงวิธีการการทำกิจกรรมที่ได้เลือกเอาไว้ให้

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจัเปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถเวียนเทียนได้ตั้งแต่วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ