เปิดรายได้ โฟร์โมสต์ หลังเลิกขายนมพาสเจอไรซ์ในประเทศไทย

โฟร์โมสต์

เป็นเวลาร่วม 28 ปี ที่ “โฟร์โมสต์” ได้เติมแคลเซียมให้กับคนไทย กระทั่งล่าสุดมีข่าวช็อกวงการนม เมื่อโฟร์โมสต์แจ้งยุติการดำเนินธุรกิจนมพาสเจอไรซ์ในไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เป็นผู้ผลิตนมแบรนด์โฟร์โมสต์ประกาศว่า ทางบริษัทได้ยุติการดำเนินธุรกิจนมพาสเจอไรซ์ในประเทศไทย และปิดโรงงานที่หลักสี่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ช่วงหนึ่งในแถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า “…บริษัทยังคงเดินหน้าผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและสามารถเก็บรักษาได้นาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยผ่านผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ โฟร์โมสต์ ยูเอชที โฟร์โมสต์ โอเมก้า ฟอลคอน เรือใบ มายบอย และเดบิค…”

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พบข้อมูลดังนี้

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท ระบุวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนเพื่อนำเข้า ส่งออก ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารนม

ปรากฏชื่อกรรมการ ดังนี้

  • นายอาณัติ อาภาภิรม
  • นายวิภาส ปวโรจน์กิจ
  • นางลิซ่า เซียว
  • นายโอฬาร โชว์วิวัฒนา
  • นายราชเทพ นฤหล้า
  • นางสาริณี ชุ่มชื่นสุข
  • นายอาเมีย มูเนีย
  • นายสรพล โสนุตมางค์

ปี 2564 ขาดทุน 1.3 พันล้าน

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 6,153,367 บาท หนี้สินรวม 5,480,030,343 บาท มีรายได้รวม 10,896,144,361 บาท รายจ่ายรวม 12,374,916,839 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 8,730,710 บาท เสียภาษีเงินได้ 126,606,304 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,360,896,884 บาท

ปี 2558-2563 ยังกำไร

ปี 2563 มีรายได้รวม 10,809,148,559 บาท รายจ่ายรวม 10,360,386,008 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 2,247,870 บาท เสียภาษีเงินได้ 157,060,823 บาท กำไรสุทธิ 289,453,858 บาท

ปี 2562 มีรายได้รวม 11,902,040,387 บาท รายจ่ายรวม 11,178,656,700 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 2,100,091 บาท เสียภาษีเงินได้ 235,374,168 บาท กำไรสุทธิ 485,909,428 บาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 12,598,589,358 บาท รายจ่ายรวม 12,125,065,349 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 38,773,551 บาท เสียภาษีเงินได้ 143,347,163 บาท กำไรสุทธิ 291,403,295 บาท

ปี 2560 มีรายได้รวม 12,675,439,121 บาท รายจ่ายรวม 12,524,055,153 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 40,596,651 บาท เสียภาษีเงินได้ 109,882,989 บาท กำไรสุทธิ 904,328 บาท

ปี 2559 มีรายได้รวม 13,260,364,217 บาท รายจ่ายรวม 12,604,378,409 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 40,666,667 บาท เสียภาษีเงินได้ 85,309,383 บาท กำไรสุทธิ 530,009,758 บาท

ปี 2558 มีรายได้รวม 13,144,947,550 บาท รายจ่ายรวม 12,298,996,553 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 49,242,646 บาท เสียภาษีเงินได้ 179,351,164 บาท กำไรสุทธิ 617,357,187 บาท

ตลาดรวมปี 2564 ติดลบครั้งแรก

เมื่อปี 2564 ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตลาดรวมนมยูเอชทีและนมพาสเจอไรซ์พร้อมดื่ม (ไม่รวมนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม) ที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 32,145 ล้านบาท หรือมีปริมาณบริโภคราว ๆ 588,266 ตัน/ปี ซึ่งครอบคลุมช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ถือเป็นตลาดรวมติดลบครั้งแรก

โดยมีปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่ภาพรวมตลาดนมติดลบ จากปกติตลาดไม่เคยติดลบเลย