ฝีดาษลิง รายละเอียดผู้ป่วยรายแรกของกรุงเทพฯ

ฝีดาษลิง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเผยรายละเอียดผู้ป่วยฝีดาษลิง รายแรกของกรุงเทพฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งรายงานกรณีผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรกของกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ป่วยชายไทย อายุ 47 ปี พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลด้วยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีตุ่มหนองบริเวณแขน ขา และใบหน้ามาประมาณ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

จากการซักประวัติที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลพบว่า ผู้ป่วยมีอาการและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงที่เข้าได้กับโรคฝีดาษวานร จึงได้แยกผู้ป่วยไปที่ห้องตรวจแยกโรคที่จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจากตุ่มหนอง คอหอย และเลือด ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จากนั้นจึงได้ประสานไปยังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และกองควบคุมโรค สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไว้ที่ห้องผู้ป่วยแยกโรคแรงดันลบ (AIIR)

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง ว่าผลการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อฝีดาษวานรจริง ขณะนี้ทาง สปคม.และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ทำการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง สำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรต่อไป


ฝีดาษลิง