ผู้เชี่ยวชาญ แนะผู้บริโภค วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างปลอดภัย

เป็นประเด็นร้อนระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ กรณีเนื้อหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ .เกษตรฯ ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของหมูเถื่อนซึ่งเสี่ยงต่อสารปนเปื้อน และสารเร่งเนื้อแดง พร้อมแนะนำผู้บริโภคถึงวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพหมูเถื่อน คือ เนื้อหมูที่นำเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ไม่ผ่านกระบวนการหรือมาตรการตรวจสอบคุณภาพ แหล่งที่มา การปนเปื้อน ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้วยังไม่รับผิดชอบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

หมูเถื่อน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคและตลาดภายในประเทศ ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรและผู้ผลิตรวมถึงความต้องการผลผลิตในประเทศ กระทบต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมการเลี้ยง

การผลิต บั่นทอนความเชื่อมั่นและความสามารถในการผลิต ทำให้เสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะผู้ผลิตสูญเสียโอกาสและกำไรจากการค้า ไม่มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนกิจการ การผลิตจะหายไป ในระยะยาว

ประเทศไทยจะกลายเป็นเพียงผู้ที่ซื้อมาและขายไป ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 

ด้านผู้บริโภคจะไม่สามารถแยกได้ว่าเนื้อสัตว์ที่บริโภค เป็นเนื้อสัตว์

ลักลอบนำเข้าหรือผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงแล้วจะยิ่งสังเกตได้ยาก เพราะวิธีการหมัก การปรุง เนื้อสัตว์จะถูกกลบด้วยกลิ่นเครื่องเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ขณะที่ผู้บริโภคหลายคนมีความเข้าใจผิดว่า หากนำเนื้อสัตว์ไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้ว จะสามารถทำลายเชื้อโรคได้หมด แต่ความจริงไม่สามารถทำลายความเสี่ยงจากสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมาด้วย เช่น สารเคมี สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น

วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 

  1. สังเกตราคาสินค้าว่าถูกเกินไปจนผิดปกติหรือไม่
  2. สังเกตที่เนื้อสัตว์ ความสดให้ดูที่สี เนื้อหมูที่ดี มีโครงสร้าง

ใช้นิ้วกดเนื้อจะแน่น ไม่มีรอยบุ๋ม สีไม่ซีดจนเกินไปหรือเขียวคล้ำ มีสีแดงสด

ตามธรรมชาติ ไม่แดงจนเกินไป เพราะอาจมีการใส่สารเร่งสี และไม่มีลักษณะของการฉ่ำน้ำ และไม่มีกลิ่นที่ผิดปกติ

  1. สินค้าที่บรรจุแพ็คเกจมาตรฐาน มีการรับรองจากหน่วยงาน

ด้านความปลอดภัยทางอาหาร มีตราสัญลักษณ์ ตราสินค้า หรือแบรนด์ที่ได้รับ

ความนิยม ที่มีความน่าเชื่อถือก็สามารถลดความเสี่ยงปัญหาเรื่องสุขภาพในระดับหนึ่ง

สำหรับผู้บริโภคที่นิยมซื้อเนื้อสัตว์ราคาถูก มากกว่าคุณภาพและความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของตนเอง ซึ่งอันตรายไม่ได้เกิดขึ้นในทันที สารปนเปื้อนบางอย่างหากเกิดการสะสมจะกลายเป็นตัวกระตุ้นโรคและปัญหาสุขภาพได้ เช่น มะเร็ง หรือ ระบบย่อยอาหารที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ความเสี่ยงเหล่านี้ เป็นต้นทุนที่จ่ายน้อยแต่ต้องจ่ายต่อเนื่องและระยะยาว อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะส่งเสริมให้ทุกคนนิยมสินค้าราคาแพง แต่ขอให้ตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพเพียงพอและมีราคาที่สามารถจ่ายได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่คำนึงเพียงต้นทุนถูกและได้กำไรสูง โดยซื้อสินค้าลักลอบนำเข้าไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคโดยไม่ใส่ใจถึงความปลอดภัย ขอให้คิดและคาดหวังผลตอบสนองของลูกค้าในระยะยาวมากกว่าแค่ระยะสั้น เพราะการตัดสินใจอุดหนุนสินค้าลักลอบนำเข้าเพียงไม่กี่ครั้งจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในทางกลับกันหากผู้ประกอบการเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่ผลิตในประเทศซึ่งมีความปลอดภัยสูง นอกจากจะช่วยเกษตรกรไทยแล้ว 

ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนต้องช่วยกันรณรงค์ให้กับ

ผู้บริโภค เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของเนื้อหมูไทย หรือสินค้า

นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้จะมีราคา

ที่สูงกว่า แต่ก็มั่นใจได้ในคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งคุ้มค่าต่อการจ่าย


รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์