สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 3 EP.19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรณบุรี รวมกลุ่มกันส่งเสริมแปรรูปปลา

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 3 EP.19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรณบุรี รวมกลุ่มกันส่งเสริมแปรรูปปลา เพิ่มมูลค่าด้านการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


นับเป็นเรื่องโชคดีที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกิน การเกษตร ปศุสัตว์ ใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็หาปลากินได้สะดวก บางพื้นที่ปลาเยอะจนสามารถนำมาขายเป็นอาชีพได้…แต่การที่ปลามีจำนวนมากใช่ว่าจะขายได้ดีเสมอไป เพราะจำนวนปลาออกสู่ตลาดมากเกินไปทำให้ราคาปลาตกต่ำ
ชาวบ้านในชุมชนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรรณบุรี ก็ประสบกับปัญหานี้ จึงรวมกลุ่มกันนำปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจำหน่าย จนสามารถยกระดับทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

#ปลาแดดเดียว #ปลา #ประมง #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บางปลาม้า #สุพรรณบุรี #ข่าวสด #Khaosod