สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 3 EP.22 อาชีพพระราชทาน สู่วิถีชีวิตีที่ยั่งยืน

เสียงจากแผ่นดินวันนี้จะพาไปรู้จักกับสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ก ลำพญากลาง สระบุรี ปรับตัวจากรูปแบบจากต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างขาย ที่ทำให้อาชีพนี้เป็นรองและตกเป็นเหยื่อนายทุนสู่การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้า พร้อมพัฒนาเป็นฟาร์มรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐานและมีระบบในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น มีเงินสะสมในหุ้นของสมาชิกกว่า 16 ล้านบาท