ภาคประชาชน นัดบุก กสทช.-กขค. ค้านดีล ทรู-ดีแทค  

กลุ่มพลเมืองเพื่อเสรีภาพในการสื่อสาร นัดบุก กสทช. – กขค. วันที่ 29 ส.ค. นี้ แสดงจุดยืนค้านดีล “ทรู-ดีแทค”  

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่ากลุ่มพลเมืองเพื่อเสรีภาพในการสื่อสาร ได้มีการนัดหมายเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เพื่อจี้ให้พิจารณาการควบรวมธุรกิจระหว่าง “ทรู-ดีแทค” อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จากการที่ภาคประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีข้อกังวลดังนี้

1. บอร์ด กสทช. ส่งเรื่องให้นายกฯ รักษาการ พิจารณาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความอำนาจของ กสทช. ในกรณีเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจ ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น ครั้งที่ 2

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่รับตีความ เพราะมีคดีหลักอยู่ในศาล และในฐานะองค์กรอิสระ กสทช.สามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องแจ้งผ่านนายกรัฐมนตรี

2. ตามที่ กขค. มีความเห็นว่า กสทช. มีกฎหมายเฉพาะ สามารถพิจารณาการควบรวมดังกล่าวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม กขค. ย่อมไม่อาจปฏิเสธอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องเข้ามาร่วม พิจารณาควบคู่กับไปกับการพิจารณา ของ กสทช. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้บริโภค

ที่มาภาพ: กลุ่มพลเมืองเพื่อเสรีภาพในการสื่อสาร

โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทางกลุ่มจะนัดรวมตัวไปยื่นหนังสือที่ สำนักงาน กสทช. ในเวลา 10.00 น. และ จะไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 11:30 น.