ฟีฟ่า ขู่ตัดสัญญาณบอลโลก เตือน MUX เข้ารหัส ป้องละเมิดลิขสิทธิ์

Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

กกท. ส่งหนังแจ้ง กสทช. ขอความร่วมมือ 5 MUX-ไทยคม และผู้ให้บริการกล่อง Set Top Box แก้ไขการเข้ารหัสส่งสัญญาณฟุตบอลโลก 2022 ตามมาตรฐานฟีฟ่า ป้องกันละเมิดลิขสิทธ์นอกดินแดน ขู่ไม่ทำตามถึงขั้นตัดสัญญาณ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง ขอให้แจ้งขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ให้บริการประกอบด้วย ผู้ให้บริการ Multiplexer DTT ทั้ง 5 MUX และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมระบบ Must Carry และผู้ให้บริการกล่อง Set Top Box คุ้มครองสิทธิการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 รอบสุดท้าย โดยเข้ารหัสสัญญาณและดำเนินการทำ OTA ของกล่องเครื่องรับระบบโทรทัศน์ดาวเทียม

เนื่องจาก กกท. ได้รับแจ้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ว่า สัญญาณการออกอากาศของไทยยังคงแพร่กระจายไปละเมิดลิขสิทธิ์ในดินแดนของประเทศอื่น นอกเหนือจากลิขสิทธิ์ที่ได้ตามข้อกำหนดของฟีฟ่า ทางฟีฟ่าจึงขอให้ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ใมนไทย ดำเนินการแก้ไขการเข้ารหัสสัญญานที่ส่งผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของฟีฟ่าโดยด่วนที่สุด ดังนี้

  1. ให้ดำเนินการเข้ารหัส (Encryption) ในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามมาตรฐานฟีฟ่า ซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ BISS CA Director หรือ PowerVu
  1. ในส่วนของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมระบบ Must Carry และผู้ให้บริการกล่อง STB จะต้องเข้ารหัส โดยไม่ใช่การดำเนินการในลักษณะ BISS 1 Simultcrypt เหมือนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
  1. ในกรณีที่ผู้ให้บริการใด ไม่สามารถเข้ารหัสให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ฟีฟ่ากำหนด มีความจำเป็นต้องตัดสัญญาณที่จะส่งไปเผยแพร่ผ่านผู้บริการนั้น ๆ ซึ่งต้องดำเนินการในลักษณะส่งข้อความชี้แจงข้อกำหนดการเผยแพร่ตามข้อกำหนดสิทธิ์ที่ประเทศไทยได้รับ (หรือตามที่ผู้รับชมทั่วไปจะเข้าใจในลักษณะการขึ้น “จอดำ”

ในการนี้ ทางฟีฟ่าได้กำชับให้ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และดำเนินการเผยแพร่ในประเทศไทย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ทางฟีฟ่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งกรณีที่ร้ายแรงที่สุด คือ การตัดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะส่งมาเผยแพร่ในประเทศไทย อันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ของประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ กกท. เห็นว่า ทั้ง กกท. และ กสทช. มีความจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยด่วนที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่สหพันธ์แจ้งเตือนมา