คุมเข้มเลือกตั้ง TikTok ไม่ให้พรรคการเมืองซื้อโฆษณา โปรโมตหาเสียง

ภาพพื้นหลัง: NICOLAS ASFOURI / AFP

TikTok วอนพรรคการเมือง-นักการเมือง แจ้งยืนยันด้วยตัวเองเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชี GPPPA พร้อมลุยแบนคอนเทนต์ผิดกฎชุมชน ย้ำคอนเทนต์หาเสียง ห้ามโฆษณาทั้งทางตรง ทางอ้อม

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy ติ๊กต๊อก ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้เลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ TikTok ได้เตรียมการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมศูนย์เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมทีมงานตรวจสอบคอนเทนต์ที่อาจเข้าข่ายบิดเบือนและผิดข้อตกลงชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเทนต์เกี่ยวกับการเมืองที่จะเกิดขึ้นมหาศาล

นางสาวชนิดากล่าวว่า ความกังวลของ TikTok คือ การที่ผู้คนจะแสดงความเห็นทางการเมือง โดยใช้แพลตฟอร์ม TikTok โจมตีและสร้างความเกลียดชังให้กันและกัน คอนเทนต์เหล่านี้โดยพื้นฐานผิดกฎเกณฑ์ของชุมชนอยู่แล้ว อย่างไรก็จะยังคงเน้นย้ำว่า แพลตฟอร์ม TikTok เป็นแพลตฟอร์มด้านความบันเทิง จึงอยากจะให้ความสำคัญกับคอนเทนต์บันเทิงมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้ห้ามแสดงความเห็นทางการเมืองตามหลักเสรีภาพแห่งการพูด

อย่างไรก็ตาม ยังคงเน้นย้ำว่า คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ “การเมือง” “การหาเสียง” หรือ “การโปรโมตพรรคการเมือง” คอนเทนต์เหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การซื้อโฆษณา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หากพบว่ามีการละเมิดจะมีการ Take Down อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การแบนบัญชีผู้ใช้ได้

Advertisement

นางสาวชนิดากล่าวด้วยว่า TikTok มีการจัดประเภทบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองให้เป็นบัญชีของรัฐบาล นักการเมือง และพรรคการเมือง (GPPPA : Government, Politician, and Political Party Account) เพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในการห้ามให้บัญชีประเภทนี้ทำการบูสต์หรือซื้อโฆษณาในการโปรโมตคอนเทนต์

นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้โปรแกรม Affiliate ที่ว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์มโปรโมตเนื้อหาของตนได้ ตลอดจนไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ในทุกประเภทบนแพลตฟอร์ม TikTok

ทั้งนี้ TikTok ยังคงเคารพหลักเสรีภาพในการพูด โดยบรรดาแฟนคลับ หรือผู้ที่ชื่นชอบในนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ ยังคงโพสต์คอนเทนต์ได้ตามปกติ แต่เนื้อหาเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบจัดประเภทโดยอัลกอริทึมชั้นแรก และทีมงานตรวจสอบชั้นที่สอง เพื่อกำหนดให้ไม่สามารถจ่ายเงินซื้อโฆษณาได้

“ตอนนี้เริ่มมีการเปิดบัญชีผู้ใช้ของผู้ช่วยหาเสียง เพื่อหวังจะซื้อโฆษณาโปรโมตพรรคการเมืองทางอ้อมแล้ว จึงขอยืนยันว่าทำไม่ได้ และระบบได้ Take Down เนื้อหาออกไป ต่อให้ไม่ใช่การใช้ชื่อพรรคหรือนักการเมืองตรง ๆ ก็ทำไม่ได้”

นางสาวชนิดากล่าวว่า ปัญหาที่พบคือ ตอนนี้บัญชีพรรคการเมือง-นักการเมืองส่วนมากเป็นแฟนคลับ หรือสาขาของพรรค ทำให้ยากที่จะระบุหรือยืนยันตัวตนได้ ซึ่งตอนนี้มีการเปิดรับให้นักการเมืองหรือผู้ใช้ตัวจริงมายื่นขอ Verified บัญชีผู้ใช้ ก่อนเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือให้แสดงตนว่าจะให้บัญชีผู้ใช้ใดเป็นทางการของพรรคการเมือง จะส่งผลดีต่อการสื่อสารในวงกว้าง

และด้วยปัจจุบันบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายเป็น GPPPA มีจำนวนเพิ่มขึ้นเร็วมากจนไม่อาจระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ แต่จะพยายามพูดคุยกับพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดประเภทที่ตัวบุคคลจริง เพราะบัญชีของแฟนคลับนักการเมืองก็มีมาก ดังนั้น การขอให้ Verified บัญชีจึงควรทำที่บุคคลจริง

Advertisement

อีกปัญหาที่สำคัญคือ แม้ระบบที่ TikTok วางไว้จะทำให้พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้หาเสียงไม่สามารถใช้งานผู้ช่วยโปรโมต หรือ Affiliate Program แต่หากพรรคการเมืองมีการว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ภายนอกให้ทำคอนเทนต์โปรโมตพรรคหรือตัวเอง ก็เป็นเรื่องที่ตรวจสอบยาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตรวจสอบจากภายนอกอีกแรง

บัญชีของรัฐบาล นักการเมือง และพรรคการเมือง GPPPA

 • บนแพลตฟอร์ม TikTok จะไม่มีการอนุญาตให้มีการโปรโมตหรือการทำโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองโดยเด็ดขาด TikTok จึงได้มีการจัดประเภทของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองให้เป็น บัญชีของรัฐบาล นักการเมือง และพรรคการเมือง (GPPPA : Government, Politician, and Political Party Account) เพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในการไม่อนุญาตให้บัญชีประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ในทุกประเภทบนแพลตฟอร์ม TikTok
 • ก่อนที่ผู้ใช้งานจะกดยืนยันในการส่งต่อเนื้อหานั้น ๆ จะมีข้อความขึ้นเตือนให้ผู้ใช้งานพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสมอ และหากผู้ใช้งานเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถใช้ปุ่ม Election Report Button หรือปุ่มรายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อรายงานเนื้อหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในช่วงของการเลือกตั้ง

บัญชีใดบ้างที่ถือว่าเป็นบัญชีของรัฐบาล นักการเมือง และพรรคการเมือง (GPPPA)

  1. หน่วยงานระดับชาติ/หน่วยงานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลาง เช่น หน่วยงาน/กระทรวง/สำนักงาน
  2. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด/ระดับรัฐ
  3. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐ/ระดับชาติ
  4. เจ้าหน้าที่รัฐในระดับสหพันธรัฐ/ระดับชาติ เช่น รัฐมนตรีและเอกอัครราชทูต
  5. โฆษกอย่างเป็นทางการ หรือสมาชิกเจ้าหน้าที่อาวุโสของผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ/ระดับรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง/ได้รับการแต่งตั้ง ตัวอย่างเช่น หัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์หาเสียง หรือผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
  6. โฆษกอย่างเป็นทางการ สมาชิกเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือผู้บริหารระดับสูงของพรรคการเมือง ตัวอย่างเช่น ประธานพรรค หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
  7. พรรคการเมือง
  8. สมาชิกราชวงศ์ที่มีอำนาจบริหารราชการ
  9. สมาคมทางการเมืองของเยาวชน (สำหรับพรรคการเมืองหลักตามดุลพินิจของนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค)
  10. อดีตประมุขของรัฐ/หัวหน้ารัฐบาล
  11. คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (PACs) หรือเทียบเท่าเฉพาะประเทศ
  12. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือกตั้งในระดับรัฐ/จังหวัด และท้องถิ่นตามที่กำหนดโดยนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคตามปัจจัยทางการตลาด
  13. เจ้าหน้าที่รัฐในระดับรัฐ/จังหวัด และท้องถิ่นตามที่กำหนด โดยนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคตามปัจจัยทางการตลาด

ข้อกำหนดสำหรับบัญชี GPPPA

การโฆษณา

TikTok ได้ห้ามการโฆษณาทางการเมืองมานานแล้ว ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่ต้องชำระเงินและการจ่ายเงินให้ผู้สร้าง เพื่อสร้างเนื้อหาทางการเมืองที่กล่าวถึงแบรนด์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม เช่น การโปรโมต หรือ TikTok Shop นอกจากนโยบายเนื้อหาโฆษณาทางการเมืองแล้ว เรายังกำหนดข้อห้ามที่ระดับบัญชีอีกด้วย ดังนั้น เราจะปิดการเข้าถึงฟีเจอร์โฆษณาสำหรับบัญชีที่ระบุว่าเป็นของนักการเมืองและพรรคการเมือง

การระดมทุนรณรงค์หาเสียง (เลือกตั้ง)

เช่นเดียวกับการโฆษณาทางการเมือง การระดมทุนรณรงค์หาเสียงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการทำให้ TikTok เป็นที่ที่รวมผู้คนเข้าด้วยกัน ไม่อนุญาตให้ GPPPA ชักชวนเพื่อระดมทุนรณรงค์หาเสียงบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงเนื้อหา เช่น วิดีโอจากนักการเมืองที่ขอรับบริจาค หรือพรรคการเมืองที่เชื้อเชิญผู้คนไปยังหน้าขอรับบริจาคบนเว็บไซต์ของพวกเขา

Advertisement

การใช้เพลงบนแพลตฟอร์ม

GPPPA ถูกจำกัดการใช้งาน คลังดนตรีเชิงพาณิชย์ (CML) CML คือแหล่งรวมแทร็กเพลงแบบไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และได้รับอนุมัติล่วงหน้ากว่า 160,000 รายการที่พร้อมใช้งานทั่วโลก ซึ่งมาจากศิลปินที่กำลังมาแรง และค่ายเพลงระดับแนวหน้า โดยมีแทร็กเพลงทั้งแบบมีและไม่มีเนื้อเพลงในทุกแนว ตั้งแต่ดนตรีร็อกไปจนถึงโฟล์ก ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโปรโมต

แทร็กเพลงส่วนใหญ่ในคลังดนตรีเชิงพาณิชย์ได้รับอนุญาตทั่วโลก ใช้งานได้ไม่จำกัดภายในระบบนิเวศของ TikTok รวมทั้งสามารถแชร์ได้โดยผู้ใช้ TikTok ดังนั้น GPPPA จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แทร็กเพลงเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มอื่น และไม่ได้รับอนุญาตให้รีมิกซ์ หรือแก้ไขแทร็กเพลง ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหา TikTok อาจถูกรีโพสต์ซ้ำบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ และผู้ใช้ TikTok สามารถรีโพสต์และแชร์เนื้อหา GPPPA ได้อย่างอิสระในทุกที่ที่ต้องการ