เอ้ก ดิจิทัล รุกธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร ตั้งเป้ารายได้ 2,000 ล้านบาท

ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์

เอ้ก ดิจิทัล ตั้งเป้าขยายธุรกิจให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจรด้วย AI คลาวด์เทคโนโลยี วิทยาการข้อมูล และสมองกลขั้นสูง สู่กลุ่มธุรกิจรีเทล และอื่น ๆ ในอาเซียน ตั้งเป้าปี 2566 ทำรายได้ 2,000 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล สื่อโฆษณา และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ บริษัทในเครือ Ascend Group และ CP Group กล่าวว่า ในยุคที่ทุกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้บิ๊กดาต้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกองค์กรประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนของกิจการลงให้ได้

เราเชื่อว่า เอ้ก ดิจิทัล บริษัทผู้นำด้านข้อมูลและมีเดียโซลูชั่นครบวงจรแถวหน้าของไทย ซึ่งเรามีความแตกต่างจากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลรายอื่น ๆ ตรงที่เราใช้ Deep Technology ที่ตอบโจทย์ให้ทุกลูกค้าองค์กร ด้วยจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ทั้งคลาวด์ เทคโนโลยีประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาล ระบบสมองกลขั้นสูง (Advanced Modeling-AI/ML) ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความอัจฉริยะ แม่นยำ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สามารถรองรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ได้ตลอดเวลา

รวมทั้งทีมงาน 3D ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้ง D-Data Scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, D-Data Engineer วิศวกรข้อมูล, D-Data Analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน Omnichannel แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบไร้รอยต่อ

Advertisement

ดังนั้น เอ้ก ดิจิทัล พร้อมยกระดับธุรกิจขยายบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีก คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มโซลูชั่น บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไปจนถึงบริการสื่อโฆษณาเต็มรูปแบบ มีเดียเอเยนซี่ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ

ซึ่งจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารีเทลและอีคอมเมิร์ซ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

ดร.ธีรเดชกล้าวด้วยว่า เอ้ก ดิจิทัล ได้เริ่มให้บริการแบบเต็มโซลูชั่น คือ 6 โซลูชั่น ในช่วงเดือน มี.ค. 2565 และขยายธุรกิจไปยังมาเลเซียในช่วงเดือน พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ทำให้รายได้รวมเกือบพันล้านบาท

ในขณะที่ปี 2566 นี้คาดว่าจะสามารถทำรายได้ราว 2,000 ล้านบาท และจะเติบโตขึ้นอีก 1.5 เท่าในปี 2567

Advertisement

“เราเชื่อว่าดาต้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกบริการ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง จะต้องยกระดับมุมมองจาก 360 องศา เป็น 720 องศา โดยนำข้อมูลในองค์กรเทียบเคียงกับข้อมูลภายนอก ทั้งจากสื่อโซเชียล ข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์ และประชากรศาสตร์ พร้อมนำจุดเด่นของเอ้ก ดิจิทัล ที่สามารถบูรณาการข้อมูลได้ถึง 4 แหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน”

ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ไม่เพียงเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งนำศักยภาพเทคโนโลยี AI/ML มาใช้ในการวางแผนรับมือให้แก่คู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบใกล้เคียงความเป็นมนุษย์ หรือ Human AI มากที่สุด

“ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เอ้ก ดิจิทัล มั่นใจว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ โดยจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารีเทล ห้างค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ พร้อมทรานส์ฟอร์มรับมือกับการทำธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุดและเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.ธีรเดชกล่าวสรุป

Advertisement

สำหรับ 6 บริการหลักของเอ้ก ดิจิทัล ได้แก่

บริการให้คำปรึกษากับธุรกิจค้าปลีก (Retail Consulting) – เป็นเสมือนทีมกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้ารีเทล ด้วยการนำบิ๊กดาต้ามาวิเคราะห์และเสนอเป็นแผนธุรกิจ หรือแคมเปญต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมขยายบริการนี้ไปสู่ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซียที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องด้วยมีความแตกต่างตามบริบทของธุรกิจและความหลากหลายของตลาด ทำให้ต้องปรับวิธีการอย่างเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้ารีเทล

บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านโซลูชั่นแพลตฟอร์ม (Insight Solutions) – ทำงานร่วมกับแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างการเติบโตในธุรกิจรีเทล โดยนำข้อมูลของลูกค้า มาวิเคราะห์และเสนอแผนงานที่ตอบโจทย์แบรนด์ ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบ Customized BI Dashboard และ C-SUITE Insight Platform Solutions

บริการสื่อโฆษณาครบวงจร (Media Commercialization) – เป็นผู้ให้บริการสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะมาวางแผนการใช้สื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายของกลุ่มสินค้า แบรนด์

และผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักการตลาดและแบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสร้างแคมเปญได้อย่างตรงจุด รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ Shopper Screen จอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดคมชัด และมองเห็นได้ทุกมุม

บริการมีเดียเอเยนซี่ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มโซลูชั่น (Platform Solutions) – เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคู่ค้าด้วยบริการด้านแพลตฟอร์มโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมถึงวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์และบริหารจัดการโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของลูกค้าในทุกมิติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ (SMS & Marketing Automation) – เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมแก่แบรนด์ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ LINE, Facebook, TikTok และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

รวมถึง SMS, Google SEO SEM อันส่งผลให้แบรนด์เติบโต เพิ่มการรับรู้ เยี่ยมชม จนกลายเป็นยอดขาย ซึ่งจะเชื่อมต่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็น Omnichannel ครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับแบบไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า

บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (Data Analytics) – นำข้อมูลมาบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแผนงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและผู้บริโภคปลายทาง โดยยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI/Machine Learning เพื่อบรรลุ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มทุน และ 2.การใช้ข้อมูลเพื่อหาโอกาสสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น