นายกฯจี้ ดีอี อัพสปีด Cloud First ลดงบประมาณภาครัฐ 40%

รัฐบาล จับมือ Huawei ยกระดับ Cloud - AI เป็นฮับอาเซียน

รมว.ดีอี เผย นายกฯเร่งแผน Go Cloud First เร่งดึงบิ๊กเทค สหรัฐ-จีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น ลงทุนโครงสร้างศูนย์ข้อมูล เชื่อมคลาวด์กลางภาครัฐร่วม NT-สดช. ปีหน้าเห็นภาพชัด ชี้ นโยบายนี้ช่วยลดงบประมาณภาครัฐลง 20-40%

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา GOV Cloud 2023 : Government Innovation with Cloud นำเสนอความสำเร็จของโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC และทิศทางความพร้อมก้าวสู่ Cloud First

“นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้เร่งการขับเคลื่อนนโยบาย Go Cloud First ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์จากระดับเดิม คือจากคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ไป Cloud First ต่อไปด้วยเทคโนโลยีคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ภาครัฐงบฯต้องลดลง 30-40% เนื่องจากตะมีการลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานมากกว่า 8,000 หน่วย

ทั้งในอนาคตยังต้องใช้เอไอมาเชื่อมต่อเพื่อให้มีความแม่นยำในการทำงาน แต่อีกจุดสำคัญ คือปลอดภัยมั่นคงข้อมูลด้วย จะต้องมีการสนับสนุนเทคโนโลยีคลาวด์ของเอกชน บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติ
ตอนนี้มี AwS ลงทุน 1.5 แสนล้านบาท

และมีการลงนาม และศึกษากับอื่น ๆ ร่วมกับ Google Microsoft Huawei หรือแม้แต่ฝั่งเอกชนในประเทศอย่าง iNet หรือ นิภาคลาวด์ ก็มีการเจรจา เพื่อเพิ่ม Capacity ทำให้ราคาถูกลง

“หลายประเทศอยู่ในการลงนามไว้ แต่คาดหวังในระยะอันใกล้จะมีความคืบหน้ามากขึ้น ปีหน้า เดือน ม.ค. จะมีการพิจารณางบประมาณปี’67 ให้ สดช. รวมถึงพิจารณาเงินจากกองทุนดีอี จะทำให้มีการเพิ่มงบฯและเครื่องมือช่วยให้การทำงานดีขึ้น”

“โครงสร้างคลาวด์กลางภาครัฐ และ คลาวด์เอกชน เป็นสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมด มันต้องทำไปพร้อมกัน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ความปลอดภัย และการสร้างคน ถ้าครบเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคม จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง”

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT นำจุดแข็งคือการบูรณาการศักยภาพโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วโลก และดาต้าเซ็นเตอร์ 13 แห่งทั่วประเทศ บวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านคลาวด์ในบริการคลาวด์กลางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

“NT กำลังเจรากับพันธมิตรคลาวด์เอกชนอื่น ๆ และมีการเริ่มลงทุนบนพื้นที่ 500 ไร่ ซึ่ง NT โอนไปให้ EEC แต่เรามีสารสำคัญในการเจรจา ตอนนี้มีบริษัทคลาวด์ จากอินเดีย ญี่ปุ่น มาลงแล้ว และหลายบริษัท สนใจอย่างมาก เนื่องจากนโยบายรัฐเรากำลังเปิดรับ”

นายก จี้ ดีอี อัพสปีด Cloud first ลดงบประมาณภาครัฐ 40%

พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวด้วย ตามที่ประเมินว่า Cloud First นอกจากช่วยลดงบประมาณการทำเซิร์ฟเวอร์ของรัฐลง 20-40% จากการควบคุมปริมาณการใช้งานได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ อย่างค่าจ้างพนักงานไอทีลง ส่วนนี้ยังไม่ได้ประเมิน แต่จะลดลงได้อีกมาก

ระบบคลาวด์กลาง GDCC ซึ่งปัจจุบันรองรับหน่วยงานใช้บริการมากกว่า 800 หน่วยงาน และมีระบบงานหลัก ๆ ของรัฐที่โอนย้ายมายังระบบคลาวด์กลางแล้วกว่า 3,000 ระบบงาน

นโยบาย Cloud First Policy ยกระดับความสามารถของบริการคลาวด์กลางภาครัฐก้าวไปอีกขั้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้งานด้านข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการพัฒนา Cloud First ที่ผสมผสาน private cloud และ public cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐที่มีปริมาณจำนวนมาก

มีบริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รองรับภาครัฐที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และส่งเสริมการใช้ AI อย่างปลอดภัย Cloud First สามารถยกระดับความสามารถของคลาวด์กลางภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น


โดยเชื่อมโยงสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐและผู้ให้บริการคลาวด์ภาคเอกชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญ รองรับการขยายศักยภาพของประเทศในอนาคต