กสทช. ย้ำชัดประมูลคลื่น 900 MHz “18 ส.ค. 61” – 1800 MHz “19 ส.ค.61”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. อนุมัติหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz พร้อมลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทันภายใน 5 ก.ค. 2561

สาระสำคัญคือ การประมูลคลื่น 1800 MHz จะแบ่งการประมูลเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต (20 MHz) ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท โดยต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุด งวดที่ 2 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด และงวดที่ 3 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด

ส่วนสาระสำคัญเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz จะนำออกประมูล 5 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูล 35,988 ล้านบาท ลดลงจากครั้งก่อน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลได้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนติดตั้งระบบป้องกันคลื่นรบกวน ในการประมูลครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 4 งวด งวดแรก ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งราย กสทช. จะเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หลังจากครบ 30 วัน หากยังมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงหนึ่งราย กสทช. จะดำเนินการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

สำหรับวันยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลคือวันที่ 8 ส.ค. 2561 ทั้ง 2 ย่านคลื่น และวันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ