สมาคมทีวีดิจิทัล เดินสายยื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างอุตฯ-ชงรัฐเวนคืนคลื่นตัวเองออกประมูล 4G-5G

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล(ประเทศไทย) ได้เข้ายื่นข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่ออนาคตประเทศไทย 4.0 ให้แก่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาล ยื่นข้อเสนอดังกล่าวแก่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โดยนายสุภาพ คลี่ขจาย กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดประมูลช่องทีวีดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2555 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิทัลไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น จึงต้องการยื่นข้อเสนอเพื่อให้ภาครัฐได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยการเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้สำหรับทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน นำกลับไปจัดสรรใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เร็วขึ้นกว่าแผนที่ กสทช. วางกรอบไว้ว่าจะดำเนินการในปี 2563 ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจประเทศได้มหาศาล

“กสทช. ได้ทำความตกลงกับอาเซียนและ ITU (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ไว้อยู่แล้วว่าจะนำคลื่น 700 MH ไปใช้สำหรับให้บริการโทรคมนาคม ก็น่าจะมีการปรับแผนแม่บทของ กสทช. ให้ดำเนินการให้เร็วขึ้น ปรับแผนเดิมที่กันคลื่นไว้สำหรับทีวีดิจิทัลถึง 48 ช่อง ซึ่งปัจจุบันก็เห็นแล้วว่ามันเยอะไป เพื่อให้รัฐเวนคืนคลื่นไปประมูลใหม่ มีเงินเข้ารัฐมากขึ้น”


สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่เข้ายื่นข้อเสนอนี้มี 13 ช่องรายการ ได้แก่ (1) บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จากัด (ช่อง Thairath TV) (2) บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด (ช่อง PPTV HD) (3) บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด (ช่อง One) (4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด (ช่อง GMM 25) (5) บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จากัด (ช่อง Nation TV) (6) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จากัด (ช่อง NOW) (7) บริษัท ไบรท์ ทีวี จากัด (ช่อง Bright TV) (8) บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จากัด (ช่อง Spring News) (9) บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จากัด (ช่อง new)tv) (10) บริษัท วอยซ์ ทีวี จากัด (ช่อง Voice TV) (11) บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จากัด (ช่อง TNN) (12) บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่นจากัด (ช่อง True4U) และ (13) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จากัด (ช่อง Amarin TV HD