สุรินทร์ จัดงานวันช้างไทย หนุนการท่องเที่ยวโครงการ Elephant World

ช้างจังหวัดสุรินทร์
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม 2566 ที่โครงการโลกของช้าง (Elephant World) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ที่เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

จังหวัดสุรินทร์จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2566 ที่โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมถึงตระหนักสำนึกรักและเห็นคุณค่าของช้างไทยที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทย เพื่อยกย่องและให้เกียรติช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการโลกของช้าง (Elephant World)

สำหรับกิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณศาลปะกำศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประกอบพิธีเซ่นศาลปะกำ พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ พิธีสงฆ์ สวดทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ลานหน้าพระพิฆเนศ

พร้อมพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2566 ณ บริเวณปะรำพิธี เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวประกาศเกียรติคุณช้างไทย หลังจากนั้นจะร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ณ ลานหน้าองค์พระพิฆเนศ โดยผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด