รวมพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 19 มี.ค. 2566 นี้

เลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ภาพจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม

วันนี้ 17 มีนาคม 2566 มิติชน รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ได้ประกาศให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ได้รับทราบ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

เลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ภาพจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (16 มี.ค. 66) ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้สัญญาณคิกออฟแคมเปญกิจกรรมเชิญชวน “19 มีนา เกษตรกรไทย ชวนกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อพัฒนาเกษตรไทย” พร้อมกันทั้งประเทศ

โดยในแต่ละจังหวัดต่างพากันลงพื้นที่และร่วมจัดกิจกรรมเชิญชวนกันอย่างคึกคัก เช่น ที่จังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ในเขตเลือกตั้งที่เกษตรกรมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรที่ได้รับเลือกตั้ง จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรในสภาเกษตรกรทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรจะมีจำนวน 16 คน และขอให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนอย่านอนหลับทับสิทธิ

Advertisment

สวท.สุโขทัย ก็ชวนให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้สัมภาษณ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสุโขทัย ออกมาใช้สิทธิเลือกออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งในพื้นที่ 9 อำเภอ ซึ่งเขตเลือกที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทันที

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมปล่อยรถแห่รณรงค์เกษตรกรไทยใช้สิทธิเลือกตั้งที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยรถแห่รณรงค์การเลือกตั้งเช่นกัน

ทั้งนี้ จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา ประเภทผู้แทนเกษตรกร แบ่งออกเป็นภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ มีจำนวน 283 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 495 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 381 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 812 ราย, ภาคกลาง มีจำนวน 450 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 668 ราย, ภาคใต้ มีจำนวน 234 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 424 ราย รวมเป็นจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,399 ราย จาก 1,348 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

Advertisment