กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง

กกต. การเลือกตั้ง สภา

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง เตรียมส่งให้สำนักเลขาธิการ ครม.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้านพรรคการเมืองแห่ประท้วงเพียบ ชาติพัฒนากล้า เตรียมชงศาลปกครอง เพื่อไทย หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง จี้ กกต.ทบทวน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ได้จัดทําขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ตามที่ กกต.เสนอ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอ ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต.จะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศแบ่งเขตดังกล่าวของ กกต. ทำให้บรรดาพรรคการเมืองหลายพรรคออกมาท้วงติง และเตรียมยื่นศาลปกครอง ให้ กกต.แบ่งเขตใหม่ เช่น นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า เตรียมเข้ายื่นศาลปกครอง ในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกันนี้ เพื่อขอเพิกถอนประกาศเขตเลือกตั้ง กทม. รวมแขวงเป็นเขตเลือกตั้ง ขัดต่อกฎหมาย สถานที่ ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นประกาศจากสำนักงาน กกต. ถึง กกต.กทม. ที่จะมีการเลือกใช้การแบ่งเขตการเลือกตั้งของ กกต.แบบที่ 1 ซึ่งเป็นแบบที่พรรค มีความกังวลใจว่าส่อขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ที่ผ่านมามีความหวังว่า กกต.จะได้ยินเสียงการทักท้วงของพรรค จึงไม่ลดละความพยายามที่จะแถลงข่าวให้เสียงดังขึ้น

แต่สุดท้ายมีประกาศออกมาเลือกแบบที่ 1 จึงจำเป็นต้องส่งเสียงอีกครั้ง เพราะถือเป็นการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม ที่ผู้มีอำนาจจงใจเปลี่ยนแปลงเส้นเขตเลือกตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง แต่ผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดคือประชาชน และมีประชาชนร้องเรียนมาว่า ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขต เพราะพวกเขาได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะเลือก ส.ส.คนนี้ ให้ไปเป็นผู้แทนได้มาทำงานต่อ เพราะที่เคยร่วมงานใกล้ชิดกันมาก่อน

“และในท้ายที่สุดอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ฉะนั้น กกต.ต้องกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวน ส.ส. แต่ละเขตเลือกตั้งกันใหม่” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

ขณะที่นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนภูมิใจไทย กล่าวว่า การแบ่งเขตของ กกต.อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางเขต คือเมื่อแบ่งเขตแล้ว ส.ส.บางท่านไม่เคยลงพื้นที่เขตนั้นมาก่อน ส่วนประชาชนเองเคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ ส.ส. แต่เมื่อแบ่งเขตออกมาอาจไม่ใช่พื้นที่เดิม ก็เป็นวัฒนธรรมความผูกพันกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรพอทุกอย่างนิ่งแล้วว่าที่ผู้สมัครก็จะได้เดินหาเสียงกัน