“ภูเก็ต” เร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจ รับธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมฟื้น

ภูเก็ต

ปัจจุบันการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดเริ่มฟื้นตัวกลับมาคึกคัก โดยเฉพาะ “ภูเก็ต” โดยปี 2565 ถือเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 1 กว่า 1 แสนล้านบาท แต่ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมาก แต่รายได้ยังไม่กลับไปเท่าวันวาน สะท้อนผ่านการจัดงานสัมมนา “Phuket Post COVID ทรานส์ฟอร์มธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ “ภูเก็ตไปต่ออย่างไร ในยุค Post COVID”

รร.ทรานส์ฟอร์มสู่ออนไลน์

เริ่มจาก นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่าได้ทำการสำรวจการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มสมาชิกของสมาคม ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 พบมีอัตราการเข้าพักแรมฟื้นตัวเกินกว่า 85% ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 การฟื้นตัวไล่มาตั้งแต่โรงแรมระดับลักเซอรี่ถึงระดับ 5 ดาว โรงแรมที่เปิดช่วงภูเก็ตแซนด์บอกซ์จะได้อานิสงส์ก่อน ตั้งแต่ 5 ดาวลงมา ส่วนโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเริ่มฟื้นตัวแล้ว คิดว่าหลังจากนี้ไปในกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก โฮสเทลต่าง ๆ จะเริ่มฟื้นตัวกลับมา การท่องเที่ยวจะกลับมาในจำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เพราะได้อัตราการเข้าพักแรมใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด แต่รายได้กำไรยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดผู้ประกอบการอาจมองไปไฮซีซั่นหน้าประมาณเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2566 คิดว่าหลายโรงแรมเริ่มมีบุ๊กกิ้งให้เห็นหลายเท่าแล้ว แต่อาจต้องระมัดระวังการปล่อยโปรโมชั่น ราคาพิเศษ

“ทางสมาคมโรงแรมฯได้มีการสำรวจการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มสมาชิกของสมาคม ตั้งแต่ปี 2565 ประมาณ 8-9 เดือนแรก มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ในช่วงแรกพบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำกำไร โดยมีโรงแรมประมาณ 40% ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ต้องมีอัตราการเข้าพักแรม 45-50% จึงจะคุ้มทุน ยิ่งช่วงโลว์ซีซั่น อัตราค่าห้องพักไม่สูงอาจต้องมีอัตราการเข้าพักแรมประมาณ 50% ถึงจะอยู่ได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากโรงแรมแต่ละแห่งปิดมานาน 1-2 ปี มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่าง ๆ ยิ่งทำให้ติดลบ แต่มาช่วงเดือน ต.ค. 65 อัตราการเข้าพักแรมเพิ่มเป็น 58% เริ่มแตะจุดคุ้มทุนแล้ว เดือน พ.ย. 65 เพิ่มเป็น 68-76% และเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มเป็น 77-78% แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง”

               

ปัจจุบันตัวเลขการเข้า-ออกสนามบินภูเก็ต ประมาณกว่า 40,000 คนต่อวัน จากที่จังหวัดภูเก็ตเคยมีจำนวนตัวเลขผ่านเข้า-ออกสนามบินภูเก็ตสูงสุดประมาณเกือบ 60,000 คน คิดว่าในเรื่องไฟลต์บิน ตอนนี้มีวันละ 260 ไฟลต์ ถือว่าฟื้นตัวมาประมาณ 70-80% คิดว่ากลางปี 2566 จะเริ่มใกล้เคียงกับปี 2562 คาดว่าปลายปีนี้จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

“ตอนนี้หลายโรงแรมพัฒนาสู่ทรานส์ฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทางสมาคมเน้นเพิ่มศักยภาพการขายทางออนไลน์มาก คือต้องเฟรนด์ลี่ จองได้เร็ว จ่ายเงินง่าย ปีนี้มุ่งเน้นการตลาดที่เป็นดิจิทัลให้สมาชิกของสมาคมในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสงขลา”

ที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาขาดแรงงานได้แก้ปัญหาโดยสนับสนุนการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงแรมกับสถานศึกษา อาชีวศึกษาให้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน นอกจากนี้มีปัจจัยเรื่องต้นทุนค่าไฟที่สูงขึ้น หลายโรงแรมหันมาทำโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เน้น นทท.คุณภาพเพิ่มรายได้

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ข้อมูลตัวเลขจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต และข้อมูลคนเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนกว่า 180,000 คน แต่ข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตรายงานตัวเลข ตม.30 จากที่พักต่าง ๆ จำนวน 214,000 คน เป็นตัวเลขค่อนข้างสูง นอกจากนี้มีการเดินทางเข้าภูเก็ตผ่านช่องทางอื่น เช่น ด่านทางเรือ ในเดือนมีนาคม 2566 มีเรือสำราญเข้ามา 8 เที่ยว เรือยอชต์ เรือสินค้า อื่น ๆ รวมกว่า 15,000 คน โ

ดยปัจจุบันชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นอันดับหนึ่ง คือ รัสเซีย ตัวเลขนับจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงตอนนี้ ประมาณ 450,000 คน รองลงมา อินเดีย คาซัคสถาน อังกฤษ ออสเตรเลีย ทั้งนี้ หากเทียบอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เรื่องรายได้ ในปี 2565 เทียบกับปีก่อนโควิดฟื้นกลับคืนมา ประมาณกว่า 20% แต่ปี 2566 รายได้ฟื้นกลับคืนมาประมาณ 50-60%

“อยากให้รัฐบาลทราบว่า เราอยากโฟกัสนักท่องเที่ยวคุณภาพ โฟกัสรายได้ ไม่อยากให้โฟกัสจำนวนนักท่องเที่ยว คิดในมุมกลับว่า วันนี้มีนักท่องเที่ยวเท่าเดิม รายได้เท่าเดิม มีการแข่งขันรุนแรง ใช้ทรัพยากรของจังหวัดมหาศาล คิดว่าอาจไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไร มีพูดกันว่าที่ผ่านมา คนในท้องถิ่นบางกลุ่มไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ และหลังโควิด-19 เราโฟกัสเรื่องท่องเที่ยวชุมชน ให้คนในชุมชนมีความสุขมากขึ้น ขณะเดียวกันอยากให้ภาครัฐสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 เมื่อได้จัดงาน ทุกอย่างจะตามเข้ามาหมด”

“และอยากให้ทุกคนช่วยกันทำภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว นักลงทุนให้เกิดวันสต็อปเซอร์วิส จะทำให้คนอยากเข้ามาลงทุนมากขึ้น”

สมรภูมิอสังหาฯภูเก็ตเดือดดีมานด์ ‘รัสเซีย-จีน’ พุ่ง

นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวในหัวข้อ Global Standard Platform for Ecosystems Real Estate and SME สร้างโอกาสการขายยกระดับธุรกิจอสังหาฯ และ SMEs เพื่อการแข่งขันด้วยแพลตฟอร์มมืออาชีพว่า ขณะนี้คนต่างชาติ โดยเฉพาะรัสเซีย และจีนมีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตจำนวนมากแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถก่อสร้างโครงการให้ได้ทันที

นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล

เห็นได้จากยอดการโอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ส่วนอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ปี 2565 เป็นปีแรกที่ยอดจดทะเบียนอาคารชุดสะสมน้อยกว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดสะสม (นับรวมอาคารชุดมือสอง) แสดงให้เห็นว่าโครงการใหม่ไม่มี มีแต่การโอนกรรมสิทธิ์โครงการเก่าจำนวนมาก คาดว่าปี 2566 ยอดการขออนุญาตจัดสรรใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 โดยเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่ และทุนรายใหญ่จากส่วนกลางหลายรายที่มีแผนจะเข้ามาลงทุนในภูเก็ตจำนวนมาก

“ก่อนโควิด มีทุนของ บมจ.แสนสิริ และ บมจ.พฤกษาฯลงมา แต่หลังจากนี้จะมีทุนส่วนกลางเข้ามาลงทุนในภูเก็ตอีกจำนวนมาก รวมทั้ง บมจ.ออริจิ้นฯ ดังนั้น ต่อไปการแข่งขันจะสูงขึ้น ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องทำงานอย่างมืออาชีพ ต้องมีการวางเป้าหมาย การบริหารต้นทุนต่าง ๆ ให้มากขึ้น ต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ต้องศึกษากฎหมายจัดสรร อาคารชุด กฎหมายผังเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงการขออนุญาตต่าง ๆ ต้องอ่านรายงานที่ปรึกษา เช่น การตรวจน้ำเสียต่าง ๆ พิจารณาผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง ก่อนทำโครงการ ต้องวิเคราะห์ตลาดเป็นใคร เอเยนซี่ที่จะขายให้ และออกแบบให้ตรงความต้องการของลูกค้า”

“หากใครคิดว่าสู้ไม่ได้ ให้หนีไปตลาดอื่น และเทรนด์ที่จะมาในอนาคต คือ การลดคาร์บอนลง ลดการใช้พลังงานลง ใช้พลังงานสะอาด ต้องมีความฉลาดทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การวางแผนโครงการ เรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการใช้เงิน เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจ หลังจากนี้โครงการแนวราบทิศทางจะเป็นโครงการลักษณะลักเซอรี่มากขึ้น ส่วนตลาดลูกค้าภายในประเทศเป็นระดับกลางลงมา ส่วนต่างประเทศจะระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีโครงการบริเวณตำบล เชิงทะเล ที่ลากูน่า และลายัน ต.วิชิต ที่เขาขาด ต.ฉลอง ต.ราไวย์” นายพัทธนันท์กล่าว