ตัวแทนไรเดอร์ LINE MAN นครนายก ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปรับค่ารอบวิ่งงานลง 4 บาท

ไลน์แมนนครนายกร้องศูนย์ดำรงธรรม

ตัวแทนไรเดอร์ LINE MAN นครนายก ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก เหตุได้รับผลกระทบจากบริษัท ไลน์แมน ปรับค่ารอบวิ่งงาน จากเที่ยวละ 22 บาท เหลือเที่ยวละ 18 บาท

วันที่ 23 มกราคม 2567 รายงานข่าวจากจังหวัดนครนายกแจ้งว่า มีกลุ่มไรเดอร์ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครนายก รวมตัวยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก หลังจากได้รับผลกระทบจากการที่ บริษัท ไลน์แมนฯ ปรับค่ารอบวิ่งงานจากที่เคยได้เที่ยวละ 22 บาท ปรับลดเหลือเที่ยวละ 18 บาท

โดยมีผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกและผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก รับเรื่องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป